Ældre- og plejeområdet

Besøgsrestriktioner på Horsens Kommunes plejecentre genindføres

Styrelsen for patientsikkerhed har fra d. 30. november påbudt Horsens Kommune at indføre besøgsrestriktioner på samtlige kommunens plejecentre.
 
Besøgsrum for tre pårørende
Restriktionerne betyder, at besøg hos beboeren på et plejecenter kan finde sted med op til tre faste pårørende i dertil indrettede besøgsrum. Man kan fortsat få besøg af sin nærmeste kontakt i eget hjem. Derudover kan der være mulighed for yderligere besøg i kritiske situationer.
 
Beboere på plejecentrene kan fortsat besøge familie.

Visiterede borgere kan stadig anvende faciliteter
Da besøgsrestriktionerne omfatter indendørs fællesarealer, betyder det, at restriktionerne også gælder adgangen for gæster til eventuelle træningsfaciliteter, caféer og dagcentre, der ligger inde på plejehjemmet, og dermed benytter sig af plejecentrets fællesarealer.

 
Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i f.eks. et dagcenter/daghjem og til spisning i cafeerne, er ikke besøgende og derfor ikke omfattet af besøgsrestriktionerne. Hvis faciliteterne kan være åbne, skal de leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til at forebygge smittespredning.
 
Det skal understreges, at der ikke er konstateret smittede på plejecentrene i Horsens Kommune, og at påbuddet udelukkende tages i brug, fordi det vurderes, at de aktuelt smittede anses for at kunne være pårørende til beboere på kommunes plejecentre.
 
Besøgsrestriktionerne revurderes løbende.
 
Bemærk:
Grundet Covid19 udbrud blandt personale og beboere er der udstedt midlertidigt besøgsforbud følgende steder:
  • Lindehøj
  • Drivhuset
  • Præsthøjgården F, parterre

 

 

Læs mere om ophævelse af besøgsforbud i information fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Lukning af caféer:

I forbindelse med at smittetrykket stiger og et skærpet forsamlingsforbud på 5 personer, er vi desværre nødsaget til at lukke caféerne for spisende gæster. Indtil nu har der ellers været åbent for visiterede borgere.

Du kan i stedet hente takeaway i følgende tidrum:

Birkebo: 11.30-12
Ceres:  11.30-13
Egebakken:   11.45-12.15
Hatting:    11.45-12.15
Kildebakken:  11.45-12.15
Lindehøj:   11.45-12.15
Nørrevang:   11.45-12.15
Åpark Centret: 12.00-13.00

Ved spørgsmål, kontakt:
Kirsten Thostrup på tlf. 29 38 63 29 (Lindehøj, Nørrevang og Kildebakken) 
Charlotte Thomsen på tlf. 24 94 15 46 (Ceres, Egebakken, Birkebo og Hatting)
Dorte Skipper på tlf. 22 83 30 86 (Åpark Centret)