Skip Navigation

Fritidspas-ordningen i Horsens Kommune

Har du et barn, eller kender du til et barn i alderen 0-18 år, der ikke har mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet i den lokale forening og kulturskolerne, så kan du få hjælp her.

Alle børn og unge i alderen 0-18 år skal have mulighed for at indgå i fællesskabet i den lokale idrætsforening og kulturskolerne.

Fritidspas-ordningen består af tre dele:

  • Mulighed for økonomisk støtte - hel eller delvis betaling af kontingent og udstyr (Fritidspasset)
  • Familie-rettet vejledning i fritids- og foreningslivet ved fritidsvejleder
  • En ven (fritidsagent), der guider barnet eller den unge trygt til og ind i aktiviteten

Hvilke behov det enkelte barn eller den unge har vurderes ud fra en samtale mellem fritidsvejlederen og familien.

Udfyld blanketten og vi vil kontakte dig.

Økonomisk støtte
Der gives opstartsstøtte til kontingent og udstyr, hvis de økonomiske forhold er en barriere for barnets deltagelse. Det er muligt at have en delvis egenbetaling, og forholdene aftales med fritidsvejleder.

Vi har fokus på bæredygtighed i alle facetter, og når det kommer til udstyr, vil vi altid opfordre til genbrug. Er det ikke muligt, hjælper vi også med økonomi til nyt.

Vejledningen
K
an foregå i hjemmet, telefonisk, på biblioteket i en forening eller andet sted - det aftales mellem vejleder og familie. Selve vejledningen tager udgangspunkt i barnets ønsker, men også familiens muligheder for at bakke op om aktiviteten og der vil være fokus på, hvilke lokale muligheder, der er.

Fritidsagenter
De kan hjælpe barnet med at komme afsted de første 5 uger, hvorefter der skal være skabt et grundlag for at barnet selv (med familien, foreningen eller netværkets hjælp) kan klare at komme afsted til fritidsaktiviteten. 

Hvem kan henvise?

Fagpersoner og aktører i foreninger kan henvise efter samtale med forældre. Som forælder kan du også selv rette henvendelse, hvis du ønsker hjælp til at finde en fritidsaktivitet til dit barn.

Har du kendskab til et barn eller en ung, som kan have gavn af tilbuddet, kræver det blot at du udfylder en henvisning. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive en mail til os.

Udfyld blanketten og vi kontakter dig.

Hvem kan få hjælp?

Alle børn og unge bosiddende i Horsens Kommune, som ikke er foreningsaktive og/eller som har svært ved at blive ved med at gå til en aktivitet.

Hvem står bag?

Aktiv Fritid for Alle står bag Fritidspas-ordningen og er et samarbejde mellem Horsens kommune, Broen HorsensDGI Sydøstjylland og Bo Trivsel. Der er også mulighed for at søge økonomisk støtte til fritidsaktiviteter igennem DGI.

Aktiv Fritid for Alle bidrager til Bevæg dig for livet-indsatsen i Horsens Kommune. Bevæg dig for livet har som mål at få flere fysisk aktive danskere og få flere medlemmer i foreningslivet.

Luk alle
Åbn alle
Billede af kvinde

Kontakt os

Kontakt fritidsvejleder

Kamilla Mørup Wang 
Fritidsvejleder

Mobil: 29167737 
Mail: kmwa@horsens.dk