Skip Navigation

Aflastning og botilbud

Har du brug for aflastning eller hjælp i form af et botilbud?

  • Har du eller dit barn brug for omfattende støtte pga. et fysisk eller psykisk handicap, kan I søge om et midlertidigt eller varigt botilbud. 
  • Et botilbud er lejligheder, kollegier eller bofællesskaber, hvor du eller dit barn får vejledning og støtte døgnet rundt til at klare hverdagens gøremål, danne sociale netværk mm. og blive mere selvstændig og selvhjulpen. 
  • Vi har bosteder beliggende i Horsens by og i Brædstrup. Indholdet og støtten er forskellig i hvert tilbud.


Se liste over botilbud nedenfor (er andet ikke anført er botilbuddet henvendt til voksne).

Oversigt over de forskellige botilbud: 

Luk alle
Åbn alle

Hvordan søger jeg om et botilbud?

Du eller dit barn skal visiteres til et midlertidig eller varigt botilbud. Din sagsbehandler vurderer ud fra dit funktionsniveau og støttebehov, om det kan bevilges.

 

Kontakt:

Ifm. ansøgning om botilbud til børn og unge:

Social Familieteam
Chr M Østergaards Vej 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 34 00
Send mail til Familiecentret (kræver NemID)

 

Ifm. ansøgning om botilbud til voksne:

Handicaprådgivningen
Rådgivningsteam
Telefon: 76 29 45 00

Billede af kvinde

Kontakt os

Handicaprådgivningen

Rådgivningsteamet
Telefon: 76 29 45 00

Telefontid:
Hverdage kl. 8.30 - 9.30 og 12.00 - 13.00

Send sikker mail (kræver NemID)

Børn og Forebyggelse

Chr M Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 34 00
Send sikker mail (kræver NemID)


Åbningstider
 
Mandag - onsdag 8:30 til 15:30 
Torsdag 8:30 til 17:00 
Fredag 8.30 til 13.30

Udenfor almindelig åbningstid

Ved absolut akutte situationer kontakt:
Horsens Politi på telefon 114