Skip Navigation

Passer du en nærtstående, og ønsker du aflastning?

Hvis du som ægtefælle eller anden nær pårørende passer et familiemedlem, der bor hjemme og har behov for pleje, kan du søge om aflastning eller afløsning.

Afløsning i hjemmet

Afløsning foregår i hjemmet og består oftest i, at en hjemmehjælper kommer ud i hjemmet på tilsyn. I ekstraordinære situationer kan hjemmehjælperen også i et aftalt tidsrum varetage opgaver i forhold til den syge eller svækkede.

Aflastning og korttidsophold uden for hjemmet

Aflastning foregår udenfor hjemmet og består i, at din nære syge eller svækkede i et aftalt tidsrum befinder sig udenfor hjemmet. Aflastning kan fx være i form af en daghjemsplads, hvor der er aktiviteter og træningsmuligheder tilrettet den enkeltes behov, eller det kan være ifm. et ophold på en korttidsplads på ét af kommunens plejecentre. I et korttidsophold indgår aktiverende personlig pleje og praktisk hjælp, psykisk pleje og omsorg samt sociale aktiviteter.

 

Formålet med afløsning og aflastning er at:

  • støtte og hjælpe dig som pårørende, så du kan bevare det nødvendige overskud til fortsat at passe din nærtstående i hjemmet
  • du bevarer din livskvalitet og værdighed
  • lette din daglige tilværelse

Vi afgør efter en konkret, individuel vurdering af behovet, om du kan få aflastning eller afløsning.

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen
Telefon: 76 29 45 00
Telefontid:
Mandag - fredag 8.30 til 13.00

Send sikker post (kræver NemID)

 

Læs pjece om korttidsophold (pdf)

 

Daghjem

På et daghjem kan du lave forskellige aktiviteter, træne og vedligeholde dine færdigheder og møde andre i et socialt fællesskab.

En daghjemsplads giver også mulighed for, at dine pårørende kan blive aflastet ved, at du får aktiviteter rettet til dig med særlige behov.


Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen

Telefon: 76 29 45 00

Telefontid:
Mandag - fredag 8.30 til 13.00

Send sikker post (kræver NemID)