Skip Navigation

Annoncering af stadeplads på Langelinie

Horsens Kommune udbyder hermed en stadeplads til leje på strandparkarealet Langelinie i Horsens.

Periode

Horsens Kommune udbyder en stadeplads til leje i en 3-årig lejeperioden til brug for salg af mad- og drikkevarer i sommersæsonerne år 2021, 2022 og 2023.

Sommersæsonen er i perioden d. 1. maj – 31. oktober.

Lejeaftalen er uopsigelig for lejer i perioden fra den 1. maj 2021 – 31. oktober 2021.

Ansøgningsfrist

14. marts 2021

Langelinie

Langelinie er et bynært strandparkareal ved Horsens Fjord.

Området er særligt velbesøgt i sommerhalvåret, hvor der er mulighed for badning, gåture, leg og rekreation. Der afholdes løbende arrangementer på arealet i sommerhalvåret.

Krav

• Udseende: Din salgsvogn skal passe ind i det grønne område. Det forventes, at salgsvognen er velholdt, enkel og stilren i sit udtryk.

• Salgsvognen skal være klar og opstillet til sæsonstart senest 1. maj 2021.

• Salgsvognen skal godkendes endeligt af Horsens Kommunes byggesagsafdeling, inden du starter op.

• Salgsvognen kan være mobil, men vi er også åbne over for alternative ikke-permanente løsninger.

• Salgsvognens sortiment skal indeholde mindst 1 af følgende varegrupper: kaffe, let mad, frugt/grønt, is og drikkevarer

• Salgsvognen skal have faste åbningstider, og som minimum være åben for salg i weekender, ferier og helligdage i sommersæsonen.

Tildelingskriterier

• Den daglige drift: Du bedes beskrive, hvordan du har tænkt, at den daglige drift skal foregå, og hvordan det kommer områdets brugere til gode. Herunder også åbningstider i hhv. hverdage, weekender og ferier. Beskriv også gerne, hvem der kommer til at stå for den daglige drift.

Der vil blive lagt vægt på lejerens vilje til at indgå aktivt i områdets aktiviteter.

• Bæredygtighed: Der vil blive lagt vægt på, at der anvendes bæredygtige materialer, råvarer, emballager mm.

• Sortiment: Der lægges vægt på, at dit sortiment indeholder flere af ovennævnte varegrupper - og at dit sortiment er let at tage med og nyde på området.

• Udseende: Der vil blive lagt vægt på materialevalg. Vi ser gerne, at der bruges naturmaterialer, og at salgsvognen er udført i en afdæmpet farveskala, som passer ind i de grønne omgivelser. Det foretrækkes, at der er sammenhæng mellem din salgsvogn og sortimentet.

Vilkår

Grundpris ekskl. strøm- og vandforbrug per år:

12.000 kr

Prisen indeholder ikke moms.

Der vil være løbende arrangementer på pladsen i hele perioden.

Du kan derfor ikke forvente at have eneret på hverken mad eller drikke ved større arrangementer på området.

Der er mulighed for to placeringer, en nær det nordvestlige hjørne af anlægget og en ved den vestlige rotunde af træer.

Se udkast til kontrakt for yderligere information om vilkår.

Hvordan ansøger jeg?

Send os en mail på avmo@horsens.dk med følgende:

  • Navn, evt. cvr-nummer, adresse, tlf-nummer og email
  • Information om dit koncept, salgsvogn mm. inkl. billeder

 

Seneste ansøgningsfrist er 14. marts 2021.

Der gives svar umiddelbart derefter, senest 22. marts 2021.

Ved spørgsmål kontaktes Anne-Mai Vig Mott, projektkoordinator hos MÆRK Byen, på enten mail avmo@horsens.dk eller telefon 23 37 22 03.

Vi glæder os til at høre fra jer!

 

Mvh,

MÆRK Byen-teamet