Vis emner under Forside

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan ansøge om at brevstemme i eget hjem.

Ansøgning

Ansøgningsskemaet kan rekvireres på følgende måde:

  • Udskriv blanket 
  • Ring til Horsens Kommune på tlf. 76 29 21 20/76 29 21 22 

Tidsfrist

Ansøgningsskemaet skal sendes/indleveres til Borgerservice senest den 9. november 2017 kl. 18.00. Efter denne dato og tidspunkt vil stemmer ikke blive behandlet. Hvis man venter til den sidste dag - 9. november 2017 og efter kl. 17.00, kan man indlevere ansøgning til enten Horsens Bibliotek eller Borgerservice i Brædstrup.

Besøg

Når Horsens Kommune har behandlet ansøgningerne - vil ansøger enten pr. telefon eller brev modtage besked om, hvornår ansøger vil modtage besøg af 2 tilforordnede, der vil hjælpe med afgivelse af brevstemmen. 


 
Indholdsansvarlig Gitte Mouritzen, bygmo@horsens.dk