Vis emner under Forside

Fra årsskiftet indgik KL og regieringen aftale om at booking af stadeplads blev en del af den obligatoriske selvbetjeningsbølge.

Ansøgning om opsætning af en stand/ afholdelse af et arrangement i forbindelse med det kommende valg skal søges via www.virk.dk, hvor der skal logges på med Nem Id eller digitalsignatur.

I vedhæftede link findes en guide til systemet. https://rov.vd.dk/?page=guides  

Vilkårene for brugen af stadepladser i forbindelse med valghandlinger kan i læse mere om i vedhæftede link Regulativ for gå- og sivgader i Horsens midtby samt fodgængerarealer i Horsens Kommune

Vedr. valgplakater, så er reglerne også her ændret, i skal således ikke længere søge tilladelse til opsætning af plakater, men skal følge de bestemmelser der er skrevet ind i lov om offentlige veje, se linkene: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167290 og https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174723 
Teknik og Miljø skal dog fortsat sikre, at de ophængte valgplakater overholder kravene til placering, ophængnings periode, kontaktoplysninger mm.

På alle ophængte valgplakater skal følgende oplysninger være påtrykt: Navn på ansvarlig, adresse, e-mail og telefon nr.  

Lørdag den 28. oktober 2017 kl. 12.00 kan der ophænges valgplakater.

Plakaterne skal senest være taget ned senest 8 dage fra valgdatoen ved døgnets afslutning (kl. 00.00).
Tidligere krævede det en godkendelse fra Energi Midt at hænge valgplakater op, men en lovændring fra april 2011 betyder, at det ikke længere er nødvendigt.

Du kan læse om lovændringen på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

 

Ophængning af valgplakater skal følge Vejdirektoratets retningslinjer

Læs mere om Vejdirektoratets retningslinjer for opsætning af valgplakater.


Indholdsansvarlig Gitte Mouritzen, bygmo@horsens.dk