Vis emner under Forside

Forud for kommunalvalget i november afholder Horsens Kommune et orienteringsmøde for nye byrådskandidater i lighed med det arrangement, vi lavede forud for valget i 2013.

Mødet finder sted

Tirsdag den 3. oktober kl. 18.00 – ca. 20.00
i Foredragssalen, Horsens Rådhus, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens

Der vil på mødet blive givet en overordnet orientering om kommunens organisering, budget, opgaver og aktuelle udfordringer. Oplæggene vil være rettet til deltagere, der ikke har et forudgående kendskab til en kommunal organisations opgaver og funktion i almindelighed og vil i en vis udstrækning også berøre Horsens Kommunes særlige forhold. 

Arrangementet forventes at vare ca. 2 timer – undervejs vil blive serveret et let traktement.

Tilmelding senest mandag den 25. september 2017 på byraadssekretariatet@horsens.dk Vi vil meget gerne have en samlet tilmelding med oplysning om antallet af deltagere fra hvert parti/liste.

Yderligere information om mødet kan fås ved henvendelse til Gitte Hedemark bygh@horsens.dkIndholdsansvarlig Gitte Mouritzen, bygmo@horsens.dk