Vis emner under Forside

Alle, der har stemmeret til kommunalvalget, er som udgangspunkt også valgbare. Typisk bliver man kandidat ved, at man bliver kontaktet af et parti, der stiller en op – men det er også muligt at stille op alene eller på en borgerliste.
Kan man stemme i en kommune, så kan man som udgangspunkt også stille op til kommunalvalget. Det vil sige, at man skal være fyldt atten år på valgdagen og have bopæl i den kommune, man ønsker at stille op i.

Udlændinge med fast bopæl i Danmark kan også stille op ved kommunalvalg – og flere er valgt rundt omkring i kommunerne. Udenlandske statsborgere, der ikke kommer fra Norden eller EU, skal dog have haft fast bopæl i Danmark i mindst tre år.

Der er ingen grænse for, hvor mange perioder man må sidde i et byråd.

Der er tre måder, hvorpå man kan blive opstillet til kommunalvalget:

1) Gennem et politisk parti

Langt de fleste kandidater bliver opstillet gennem partierne på partilister. Det sker typisk ved, at partiernes lokalafdelinger i god tid før valget tager kontakt til potentielle kandidater, og ved afstemning internt i lokalafdelingerne beslutter, hvor højt oppe på listen de enkelte kandidater skal placeres.

2) På en borgerliste

Det er også muligt at blive opstillet gennem en partineutral borgerliste. Disse lister bliver typisk dannet af borgere, som går til valg på at ændre et specifikt forhold i kommunen, der ikke nødvendigvis har tilknytning til de politiske partier.

3) Ved at stille op alene

Endeligt kan man stille op alene ved at lave en kandidatliste med kun et navn.

Ønsker man selv at lave en borgerliste eller kandidatliste med kun et navn, skal man have tjek på følgende to trin:

1) Man skal finde stillere, der vil skrive under på, at de ønsker, at man stiller op. Det nødvendige antal stillere varierer fra kommune til kommune. I de fleste tilfælde, skal man have mindst 25 underskrifter. Det lave antal nødvendige stillere gør det muligt for mange forskellige borgerlister, små partier og enkeltpersoner at blive opstillet til kommunalvalget i konkurrence med de etablerede partier. 

2) Man skal udfylde en kandidatliste og aflevere den i kommunen adresseret til formanden for valgbestyrelsen i en afgrænset periode, der ligger inden kommunalvalget.

OBS: Kandidatlister, der ved sidste kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis regionsrådsvalg opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet og som fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet tirsdag 9 uger før valgdagen (senest 19. september 2017 kl. 12), og som ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan fra og med denne dag indleveres til formanden for vedkommende valgbestyrelse.

Hvis du ønsker at opstille til valget, skal du først beslutte, om du vil:

  • opstille alene 
  • opstille via et parti 
  • opstille via en partineutral borgerliste.

Ligegyldigt hvordan du ønsker at stille op, skal du udfylde en formular (kandidatliste) med en række oplysninger, som du skal indlevere til formanden for valgbestyrelsen i den kommune eller region, du ønsker at stille op i. Blandt andet skal kandidatlisten have et navn (listebetegnelse).

Du kan få udleveret formularen til kandidatlisten af kommunen eller regionen alt efter, om du ønsker at stille op til det kommunale eller regionale valg. Du får samtidig udleveret en vejledning til, hvordan du udfylder formularen.

I Horsens Kommune skal du henvende dig i Borgerservice, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

VIGTIGE TIDSFRISTER:

Her er de vigtigste tidsfrister i forbindelse med afviklingen af Kommunal- og Regionsrådsvalget i november 2017.

05.09.2017       Kandidatlister kan indleveres fra de lister der ønsker fritagelse for underskrift
 fra stillere.

19.09.2017       Kandidatlister skal være indleveret senest kl.12.00, hvis listen vil fritages for kravet
 om underskrifter fra stillere. Kandidatlister kan fra denne dato indleveres for kandidatlister,
 der ikke kan fritages fra kravet om underskrift fra stillere.

26.09.2017       Valgsekretariatet skal senest kl. 12.00 meddele, om kandidatlisten kan fritages for kravet om
 underskrift fra stillere.

03.10.2017       Kandidatlister skal være indleveret senest kl. 12.00 for kandidatlister, der ikke kan fritages
 for kravet om underskrift fra stillere.

06.10.2017       Kandidatlister og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne.

07.10.2017       Valgsekretariatet skal senest give underretning om en kandidatlistes mangler.

09.10.2017       Frist for afhjælpning af mangler eller indlevering af en ny kandidatliste senest kl. 12.00.
 Frist for tilbagekaldelse af kandidatliste kl. 12.00. Frist for indgåelse eller tilbagetrækning
 af liste- eller valgforbund. Endelig frist for opfyldelse af valgretsbetingelserne kl. 12.00.

 


Indholdsansvarlig Gitte Mouritzen, bygmo@horsens.dk