Vis emner under Forside

Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med udvalgte behandlingssteder ud far en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.
Tilsynene fra Styrelsen for Patientsikkerhed afløser de tidligere tilsyn fra Embedslægen.

Kommunalt tilsyn på plejecentre
Kommunen har pligt til at foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg om året i plejeboliger mv. gennemfører et årligt uanmeldt tilsyn på plejecentre og demensenheder.Tilsynet omfatter indsatsen overfor de beboere, som modtager kommunale serviceydelser.

Horsens Kommune besøger uanmeldt plejecentrene og demensenhederne mindst én gang årligt for at føre tilsyn. En ekstern konsulent gennemfører tilsynet.

Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder tilsynet en rapport. Hvis der er fundet fejl og mangler, kontrollerer tilsynet, at plejecentret har gennemført tiltag for at undgå fejl og mangler i fremtiden.

Tilsynspolitik – Praktisk hjælp og pleje.
Horsens Kommune skal en gang om året udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik på området praktisk hjælp og pleje. Tilsynet omfatter et borgerrelateret tilsyn, hvor borgerens tilfredshed undersøges. Et leverandørrelateret tilsyn omfattende egenkontrol og udvalgte fokusområde.
 

Arbejdstilsynet
Horsens Kommunes arbejdspladser er omfattet af Arbejds-
miljøloven. Heri beskrives krav og anvisninger, bl.a. at arbejdet skal udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Arbejdstilsynet tjekker ved uanmeldte besøg, om arbejdspladserne overholder disse regler. En arbejdsplads kan også være en borgers eget hjem. Hvis det sikkerheds- og sundhedsmæssige ikke vurderes at være i orden, kan borgeren blive pålagt at ændre på disse forhold.

 
Fødevarekontrol
Horsens Kommune skal føre egenkontrol af, at tingene er i orden, og at lovgivningen overholdes. Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende, at kommunen har styr på egenkontrollen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indholdsansvarlig Linda Barrit Halkjær, sslba@horsens.dk