Vis emner under Forside
Oversigt over planer, politikker og strategier på området vækst, uddannelse og beskæftigelse.

Horsens Kommune har sammen med repræsentanter for erhvervslivet, uddannelsessektoren, og arbejdsmarkedets parter taget en lang række initiativer for at imødegå den stigende ledighed og fastholde vækst, dynamik og beskæftigelse.

Samarbejdet har resulteret i 53 initiativer for vækst og beskæftigelse – Indsatskatalog for vækst – Horsens løfter i flok - med det overordnede mål at medvirke til at bringe Horsens Kommune godt igennem og styrket ud af den krise, der lige nu raser globalt, nationalt og lokalt.

Indsatskataloget er suppleret af et katalog med 28 initiativer, der sætter målrettet ind mod den stigende ledighed blandt unge. Udgangspunktet for kataloget Unge klar til fremtiden er, at den stigende arbejdsløshed går hårdt ud over de unge. Og hvis de unge ikke får fodfæste i uddannelse eller beskæftigelse, er der på lang sigt risiko for et liv på kanten af arbejdsmarkedet.

Endelig har Horsens Byråd vedtaget Langsigtet strategi - job, erhverv og uddannelse, der skal være omdrejningspunktet for kommunens arbejde med at tænke
beskæftigelsespolitikken endnu bedre sammen med andre politikområder i kommunen. Udgangspunktet for strategien er en beskrivelse af en række centrale udfordringer, der suppleres med bud på, hvordan Horsens Kommune kan bidrage til at løfte de nævnte udfordringer, og hvilke tiltag der skal sættes i værk for at
realisere potentialet for mere arbejdskraft – og ikke mindst en arbejdskraft der matcher fremtidens arbejdsmarked.

 


 
Indholdsansvarlig Lars Bjørn Petersen, lbpe@horsens.dk