Vis emner under Forside

Horsens Kommunes Kulturafdeling har udarbejdet nogle overvejelser om den kommende idrætspolitik. Overvejelserne blev drøftet på et møde med Horsens Kommunes Handicapråd og andre fra Horsens Kommune med relation til handicapforeninger d. 4. januar 2012. Her kan du læse referatet af mødet.

Deltagere:

Lissi Rasmussen, Handicaprådet

Hanne Lind Rasmussen, Handicaprådet

Mette Skibsted, FOF

Jette Birgitte Pedersen, Handicaprådet

Lisbeth Jensen, ULF

Jørgen, Bedre psykiatri

Anders Helledi, Kulturafdelingen

Ole Wolf, Kulturafdelingen

 

Kulturafdelingen informerede om processen. Man har analyseret styrker, svagheder, muligheder og trusler ved det aktuelle idræts- og motionstilbud i Horsens Kommune. Det er blandt andet sket ved at gå på gaden og spørge folk og ved et offentligt SWOT-arrangement i Forum Horsens. Ud fra dette er der udarbejdet nogle tanker om den kommende idrætspolitik, som var udsendt inden mødet.

Under overskriften ”Hvad er det vigtigste at huske i idrætspolitikken?” kom der følgende kommentarer:

Det er en udfordring for personer med psykiske handicaps at skulle komme til idrætstilbuddene uge efter uge.

Udviklingshæmmede kan sjældent bruge raskidrættens tilbud. De er meget afhængige af, at nogle kan køre dem, og det er svært på grund af sparerunder. Der blev i den sammenhæng talt om, at man måske også skal tænke i, at idrætstilbuddene skal bevæge sig hen til de handicappede i stedet for omvendt.

Udviklingshæmmede har svært ved at bruge haltider i ydertidspunkterne kl. 21 – 22. Det er også et problem, at Aqua Forum har samlet al foreningssvømning om fredagen, hvor de udviklingshæmmede har fået de ufordelagtige tider kl. 14 – 16.

Der blev udtrykt ønske om, at breddeidrætten kommer til at fylde meget i idrætspolitikken herunder, at der også bliver taget hensyn til den idræt, der foregår i folkeoplysende regi. Mange vil helst dyrke yoga o.lign. i aftenskoleregi, fordi det foregår i en lukket kreds, hvor man ikke slutter af med en opvisning i marts.

Flere ser helst, at idrætten foregå i mindre enheder.

Hallerne skal også være tilgængelige for kørestolsbrugere, ikke blot selve hallen, men også badefaciliteterne.

Hvordan får brugere med funktionsnedsættelse bedst at vide, hvad der foregår af aktiviteter?

Der kom følgende kommentarer til spørgsmålet:

Det blev peget på mulighed for at kommunikere til de steder, hvor de handicappede er, det kan være skoler, læger, fysioterapeuter, Psykiatrisk Hospital, hjemme-hos’ere, tilknyttede kontaktpersoner, Sund By, på almindelige hospitaler for så vidt angår nyhandicappede. Jo flere kanaler, der bruges til at informere, desto større mulighed er der for, at informationen når frem.

Det blev understreget, at både hjemmesider og en mulig webportal bør udformes handicapvenlig, så tekst kan læses op, der er tydelig skrift etc. Samtidig blev der gjort opmærksom på, at der er mange, der slet ikke bruger internettet.


Indholdsansvarlig Anders Helledi, anoh@horsens.dk