Vis emner under Forside

Horsens Kommunes Kulturafdeling har udarbejdet nogle overvejelser om den kommende idrætspolitik. Overvejelserne blev drøftet på et møde med Horsens Kommunes Ældreråd. Efterfølgende afgav Ældrerådet dette Høringssvar.

Der ønskes en tydeligere målsætning om aktivering af de inaktive.

Idræt og bevægelse bør tænkes ind i forhold til byplanlægning for at motivere til bevægelse. F.eks. at begrænse bilers adgang visse steder i byen således, at det bliver mere attraktivt at være cyklist. 

Der opfordres til en bedre udnyttelse af ledige haltimer om formiddagen, således at hallerne bedre udnyttes i dagstimerne.

Hvis busserne for pensionister var gratis eller reduceret i pris ville det være lettere for de ældre at bruge tilbuddene.

Det er vigtigt at holde fast i intentionerne om et udbygget samarbejde.

Det er vigtigt, at den tænkte oversigt over tilbud på idrætsområdet bliver fyldig og god.

Det blev fremhævet, at Sund By er en vigtig aktør i forhold til ældre.

Flere kommunale faciliteter blev efterspurgt, der er stor forskel på, hvor man kan få adgang til lokaler på skolerne.


Indholdsansvarlig Anders Helledi, anoh@horsens.dk