Vis emner under Forside

Første skridt i at lave en ny idrætspolitik var at kortlægge idrætslivet. Det førte til nogle overvejelser, som vi har diskuteret med en række forskellige aktører.

Første skridt i at lave en ny idrætspolitik var at kortlægge idrætslivet.

Ud fra resultaterne i kortlægningen udarbejdede vi et papir med overvejelser om Den kommende idrætspolitik. Du kan læse papiret her.

Derefter holdt vi forskellige møder om disse overvejelser. 

Du kan læse om møderne her:

Møde med en bred kreds af interessenter  

Møde med Handicaprådet  

Møde med Ældrerådet  

 

Eksempelprojekter

 

Efter disse møder holdt vi et møde, hvor deltagerne udviklede forskellige eksempelprojekter til idrætspolitikken.

Projekterne var inspirerede af det forudgående kortlægningsarbejde og de afholdte møder om den kommende idrætspolitik.

Mødedeltagerne fordelte sig i grupper, hver mødedeltager udviklede to projekter. Det skete ved at udfylde et skema med en nærmere beskrivelse af projektet. 

Du kan læse de udfyldte skemaer fra mødet her.

Du kan læse øvrige kommentarer fra mødet her.

Derefter har Kulturudvalget udarbejdet et forslag til idrætspolitik og et katalog over eksempelprojekter.

Du kan læse forslaget til idrætspolitik her og kataloget over eksempelprojekter her.  

Det er muligt at kommentere forslagene. Det kan ske på idrætspolitikkens facebookside. Man kan også indsende dem til kuow@horsens.dk eller på papir til: Horsens Kommune, Kulturafdelingen, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, att. Ole Wolf.

Fristen for at indsende kommentarer er mandag d. 20. august. Alle indsendte kommentarer vil blive offentliggjort på facebooksiden.

Efterfølgende er det tanken, at Kulturudvalget behandler et revideret forslag til idrætspolitik på sit møde d. 13. september og herefter videresender det til behandling i byrådet.


Indholdsansvarlig Anders Helledi, anoh@horsens.dk