Vis emner under Forside

Som en del af kortlægningen af idræts og motion i Horsens Kommune, har vi afholdt en miniundersøgelse her på hjemmesiden. Her kan du se, hvad folk sagde, var bedst og værst ved idræt og motion i Horsens Kommune, og hvordan idræt og motion kan blive bedre i Horsens Kommune.

Hvad synes du er bedst ved idræt og motion i Horsens Kommune?

 • Fællesskabet. Gode muligheder for at blive rigtig god
 • Faciliteterne
 • Der er mange tilbud både til unge og de lidt ældre. Der bliver gjort meget for de unge talenter.
 • Team Danmarks eliteklasser
 • Der er et godt og alsidigt udbud på breddeidrætsniveau, så der er et tilbud til alle borgere. Eliten klarer sig også bredt og acceptabelt i flere idrætsgrene.
 • Muligheden for både at dyrke eliteidræt og breddeidræt, selv om det ikke er muligt med eliteidræt i alle idrætsgrene - Eliteidræt skaber god breddeidræt og omvendt - dvs. jeg er af den klare overbevisning, at eliteidræt og breddeidræt går bedst hånd i hånd. Desuden er der fantastiske grønne arealer i naturen, som inspirerer til gode idræts- og naturmæssige oplevelser.
 • Mange ildsjæle. Talentudvikling. Topidræt.
 • At der er et godt elitemiljø
 • Gode faciliteter, god eventkultur, alsidige muligheder, fodbold, cykling og sejlsport er markante både på elite og bredde, Danmarks bedste pressedækning af bredde og elite
 • Gode idrætsgrene med gode naturlige omgivelser
 • Der er generelt gode faciliteter, selvom der er nogle steder de trænger til at blive moderniseret.
 • Der er (alt for) mange fodboldbaner og traditionelle idrætshaller.  Generelt er idrætstilbuddet mangfoldigt.
 • Foreløbig meget gode rammer for mine to børn, som i otte-ni år har gået til basket i HBC her har hele familien haft mange gode oplevelser. HBC skal også fremhæves som en god klub og Langmarkskolen som en god ramme for eliteidrætsklasserne, hvor min datter deltog i 7. og 8. klasse, og en del af 9. klasse
 • Mange gode fitnesscentre. Nærheden til vandet (muligheder for vandsport). DGI er godt repræsenteret i Horsens
 • Sammenhold mellem de forskellige udøver

Hvad synes du er værst ved idræt og motion i Horsens Kommune?

 • Manglende faciliteter
 • Der er for få penge.
 • For få baner omkring HFS/AC Horsens på Langmarksvej
 • Jeg er bekymret for politikernes mangeårige fokusering på og temmelig ensidige økonomiske investering i idrætsaktiviteter på fodboldbaner og i idrætshaller. Her foregår idrætsaktiviteter i kommunale faciliteter, der stilles gratis til rådighed.  Modsat må øvrige idrætsaktiviteter selv leje/eje lokaler m.v. med en betydelig egenbetaling til følge, da de offentlige lokaletilskud ikke dækker udgifterne.
 • Manglende eliteforhold omkring håndbolden, især på drenge- og herresiden. Manglende haltider til børn og ungdomsspillerne - dvs. flere idrætshaller. Manglende kunststofbane ved byens største fodboldklub FC Horsens - Det er utroligt, at politiske studehandler kan placere en for lille kunststofbane i Egebjerg frem for, hvor de fleste børn og uge befinder sig.
 • Foreningslivet stagnerer.... Mangler penge til topidræt.
 • At der er for lidt haltid
 • Elitehåndboldens deroute, store virksomheders sponsoropbakning, økonomisk generelt trængt
 • Manglende halkapacitet, herunder svømmehal
 • De eksisterende idrætshaller og klubfaciliteter er generelt gamle, umoderne og slidte.  Luk et par idrætshaller og fodboldbaner, og brug de sparede driftsbeløb til at modernisere og vedligeholde resten.
 • Set snævert fra mit afsæt inden for basket: at der er en total mangel på samarbejde mellem byens to basket-klubber HBC og HIC det skyldes gentagne afvisninger fra HICs side
 • For få muligheder for individuel træning på udendørs aktivitetsbaner. Kunne være godt med et område hvor man bringer individuel træning sammen med ønsket om at træne udendørs.
 • At Horsens kommune kun satser på store sportsgrene.

Hvordan kan idræt og motion blive bedre i Horsens Kommune?

 • Haltidsfordelingen!!!!
 • Bedre faciliteter
 • Flere penge bl.a. til kunstgræs baner.
 • En større svømmehal, med evt. 50m bassin så vi kan få nogle bedre træningstider.
 • Ved at lade de professionelle træffe beslutningerne omkring udviklingen af idræt i byen - og ikke politikerne
 • Gode og tidssvarende faciliteter er afgørende for borgeres lyst til at være aktive. Der bør være lige økonomiske vilkår for benyttelse af idrætsfaciliteter, uanset om de er offentligt eller privatejede.  Bedst vil det være, hvis lokaletilskuddet til de privatejede lokaler hæves til 100 %.  Næstbedst bør der indføres gebyr for at benytte kommunens faciliteter, så der i det mindste bliver en økonomisk ligestilling på hele idrætsområdet.
 • Bedre rammer for børn og unge - dvs. haller, baner m.m. til alle - Tænk på hvor mange børn og unge klubber og foreninger holder positiv beskæftiget. Idræts SFO´er og kommunalansatte personer i klubber/foreninger til at varetage det administrative arbejde og være koordinator omkring både hverdagen og diverse arrangementer af både sportslig og social karakter.
 • Ansatte folk, der skal hjælpe foreningslivet med administration og strategier for fremtiden..
 • Mere haltid - bedre fordeling af haltid
 • Yderligere fokus på at udbalancere kultur og idræt i den kommunale støtte. Flere events a la profilløberarr. og Horsens-Paris på cykel. Bedre forståelse for elitefodboldens udfordringer.
 • Flere haller
 • I Brædstrup har vi en glimrende by-nær skov, som burde kunne lokke mange ud på gå og/eller løbeture. Men sti-nettet er efterhånden så hærget af skovmaskiner og manglende vedligehold, at man ikke gider p.gr.a. de dårlige forhold. Jeg ved at det er en privat skov, men kunne kommunen ikke evt. indgå en aftale om samarbejde om at vedligeholde stierne. Jeg kan forestille mig at man har samme problem andre steder også. I folkesundhedens navn gælder det vel om at få så mange som muligt ud i naturen.
 • Manpower
 • Foreningssvømning vil kunne være 3-4 gange større end i dag med bare rimelige faciliteter og tildelte timer, da de nu tildelte timer og faciliteter er alt for ringe.   Gymnastikken er inde i en rivende udvikling, men bremses af alt for dårlige faciliteter og tildelte timer. Her bør satses på specialindrettede lokaler med egnede gulve, udstyr og springgrav m.v. Kommunens fodboldbaner, klubhuse og idrætshaller stilles gratis til rådighed for aktiviteter. Trods tilskud bør Kommunen gøre det lidt bedre for de foreninger, der selv må leje eller eje deres faciliteter.
 • Eliteidrætsprojektet bør bredes ud og generere mere idræt og fysisk aktivitet på alle kommunens skoler, for alle og projektet bør formidle mere kontakt mellem børn, skoler og klubber, så flere børn og unge bliver aktiveret gennem en sport og fastholdt gennem en klub mere samarbejde på tværs mellem klubber f.eks. træner-samarbejde via ERFA-grupper om træning, lav en årlig storstilet sportens dag, hvor alle klubber og alle udøvere - med vægt på børn/unge - inviterer skoler, elever og lærere, og gerne forældre, starten på sådan noget kan være skolernes motionsdag, hvor Langmarkskolen kan være pilotprojektet skolen kan denne dag myldre af alle de sportsgrene, som eliteidrætseleverne repræsenterer eleverne kan smitte alle skolens øvrige elever med begejstring, og lade især de inaktive elever prøve forskellige sportsgrene jeg foreslog det et par år i træk, mens min datter gik på skolen, men blev totalt ignoreret, og motionsdagen foregår vel stadig sådan, at der kun gennemføres løb, i praksis sådan, at de fleste trasker af sted i nedsat tempo, såmænd også eliteidrætseleverne
 • Flere udendørs faciliteter. Aktivitetspark el. lign.
 • Uddanne lære og træner bedre, så at udøverne lære at tage ansvar.

Indholdsansvarlig Anders Helledi, anoh@horsens.dk