Vis emner under Forside

Som start på arbejdet med at lave en ny idrætspolitik har Kulturafdelingen foretaget en kortlægning af kultur- og fritidsområdet i Horsens Kommune.

I uge 41 og 43 har medarbejdere fra forvaltningen været på gaden i hele kommunen for at tale med borgerne om deres idræts- og motionsvaner. Dette er udmønstret i svar på nogle dertil designede postkort. Resultaterne fra dagene i gadebilledet kan ses her

Derudover har der været en spørgeskemaundersøgelse i gang her på hjemmesiden, og resultaterne kan ses her.

Til sidst har vi afholdt et SWOT-møde d. 9. november 2011 i Forum Horsens, hvor alle borgere var velkomne. Resultaterne fra SWOT-analysen kan ses her.

Eftertanker fra dagen er også blevet offentliggjort her på hjemmesiden.

For yderligere oplysninger kontakt

Kulturafdelingen

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 23 00
E-mail: Kultur@horsens.dk
Indholdsansvarlig Søren Jochumsen, sojoc@horsens.dk