Vis emner under Forside

Kulturudvalget vedtog i september måned 2010 fire punkter, der skal være afsæt for diskussionen de langsigtede pejlemærker for Horsens Kommunes kulturstrategi. Du kan læse dem her.

Kulturstrategien skal lægge sporene for udviklingen af kulturlivet i Horsens Kommune og for Horsens som oplevelsesby.

Borgernes muligheder for daglige udfoldelser og oplevelser på kultur- og fritidsområdet skal fortsat udvikles gennem attraktive aktiviteter i tidssvarende rammer.

Kultur- og fritidsområdet skal videreudvikle Horsens Kommunes positive image gennem store events (festivaler og koncerter) og permanente attraktioner.

De foreslåede indsatsområder er:

• Kreativ udvikling for børn og unge (Creative Academy) - undervisnings- og uddannelsesmuligheder for børn og for unge med talent og potentiale indenfor skabende kunst

• Det skæve og det sublime - innovation i kultur- og fritidsaktiviteter

Den levende by - kunst, kultur og bevægelse i byrummet

• Vi løfter i flok - fokus på borgernes aktive involvering og medvirken i kultur- og fritidsaktiviteter.

Kreativ udvikling for børn og unge (Creative Academy)
Kreativ udvikling for børn og unge / Creative Academy er undervisning og talentudvikling for børn og unge indenfor de kunstneriske områder.
Det har stor betydning for børn og unges udvikling, at de får lov til at udfolde sig kreativt og kunstnerisk. Samtidig lærer man færdigheder som at samarbejde og at udvise ansvarlighed, når man f.eks. er med i et musikskolekor eller en børneteaterforestilling. Færdigheder som er helt nødvendige for vores samfund. Færdigheder der skal gøre det muligt at imødekomme de krav, vi står overfor i de kommende årtier. For eksempel kravet om at have et innovativt erhvervsliv for at klare sig i den stadigt mere globaliserede økonomi.

Det skæve og det sublime
Horsens har som mål at få flere indbyggere. Derfor skal vi fremme aktiviteter, som adskiller Horsens fra andre store byer – bl.a. gennem skæve og sublime aktiviteter. Det skæve i betydningen 'anderledes, nytænkende, banebrydende'. Det sublime i betydningen 'ypperligt, unikt, sjælden høj kvalitet'. Der skal fokuseres på både permanente og enkeltstående aktiviteter. Dels gennem kommunens egne aktører (fx kulturinstitutioner og kunstnere) dels gennem aktører, der besøger Horsens. Fængslet på Fussingsvej er et eksempel på en aktivitet, som kan anvendes i denne sammenhæng.

Den levende by
Midtbyen skal fungere som en naturlig "scene" for kunst, kultur, for motion og bevægelse, for nye aktiviteter og for samværsmuligheder for alle aldersgrupper. For borgernes egne uorganiserede aktiviteter, for foreningsaktiviteter, for de kulturelle institutioners aktiviteter og for alle andre, der kan bidrage til at skabe en spændende atmosfære i byen. Der skal skabes gode rammer for disse aktiviteter og indretningen af byens rum skal tage udgangspunkt heri.
Horsens Kommune rummer en spændende og varieret natur. 'Den levende by' skal forstås både som konkret midtby i Horsens men også som en tankegang, der skal indtænkes i forbindelse med udvikling af andre byområder og naturområder med henblik på at skabe rammer for gode udfoldelsesmuligheder for borgere og gæster i Horsens Kommune.

Vi løfter i flok!
Horsens Kommune har brug for, at alle bidrager til at videreudvikle en spændende kommune. Kultur og kunst skal opleves, men det skal også produceres, og det er vigtigt, at så mange borgere som muligt er aktive i denne sammenhæng. Som frivillige, der gør det muligt at præsentere andre aktørers aktiviteter, eller som producenter af kunst- og kulturaktiviteter, som andre borgere kan have fornøjelse af at deltage i eller at være tilskuere til.


Indholdsansvarlig Iben Høgh Grøftehauge, ig@horsens.dk