Vis emner under Forside
Papkassesnak

Som led i arbejdet med at lave en ny kulturstrategi for Horsens Kommune blev der afholdt et kulturstrategimøde for interesserede borgere.

Mødet blev afholdt torsdag d. 7. april og forløb som en debatworkshop, hvor interesserede borgere kunne diskutere den fremtidige kulturstrategi for Horsens Kommune.
Kulturstrategimødet blev holdt på Horsens Kunstmuseum, hvor omkring 100 interesserede deltog i debatten om den nye kulturstrategi.

Debat

På mødet lagde Kulturudvalgsformand Lone Ørsted ud med at fortælle om de mange kortlægninger af kultur- og fritidsområdet i Horsens, der har dannet baggrund for arbejdet med den nye kulturstrategi. Lone Ørsted præsenterede bl.a. en række styrker og svagheder, trusler og muligheder, der præger Horsens som kulturby.

Du kan se, eller gense, Lone Ørsteds slides fra præsentationen her, og du kan læse mere om de forskellige kortlægningsresultater her.

Mødets anden del forløb som en gruppediskussion, hvor deltagerne skulle diskutere hvilke udfordringer fremtidens kulturliv står overfor. Deltagerne blev inddelt i mindre grupper, og hver gruppe fik til opgave at diskutere forskellige udsagn vedrørende det fremtidige kulturliv. De forskellige udsagn var opsat på en række papkasseskulpturer. Deltagerne bevægede sig i løbet af diskussionsrunden rundt mellem de forskellige papkasseskulpturer, diskuterede de forskellige udsagn, og noterede herefter kommen-tarer, ideer mv. direkte på papkasseskulpturerne.

Deltagerne diskuterede bl.a. forholdet mellem drift- og projektstøtte, unges tendens til både individualisering og deltagelse i flygtige fællesskaber samt forholdet mellem midlertidighed og de nuværende institutioner.

Udsagnene om fremtidens kulturliv og de mange kommentarer og ideer, som deltagerne skrev til dem, kan læses her.

Som afslutning på mødet blev deltagerne bedt om at debattere de langsigtede strategier for kultur- og fritidslivet i Horsens. Debatten forløb som et caféarrangement, hvor deltagerne kunne bevæge sig rundt mellem en række opstillede borde og debattere de pågældende bordes temaer. Bordtemaerne afspejlede de foreløbige pejlemærker, som Kulturudvalget havde sat op (kan ses her). Mødet sluttede med, at folk kunne skrive deres eftertanker ned på postkort. Eftertankerne kan ses her.

Ud fra diskussionen på mødet udarbejdede Kulturudvalget et nyt forslag til Kulturstrategi. Forslaget var i høring fra 15. april - 2. maj 2011. Der indkom enkelte kommentarer men ikke egentlige ændringsforslag. Herefter skete en sproglig bearbejdning af forslaget. Kulturudvalget vedtog den nye kulturstrategi d. 19. maj 2011, hvorefter Byrådet vedtog det den 28. juni 2011. Den vedtagne kulturstrategi kan læses her.

Under kulturstrategimødet blev der desuden taget en masse billeder, som kan ses på vores facebookside: link til www.facebook.com/nykulturstrategiforHorsens


 


Indholdsansvarlig Iben Høgh Grøftehauge, ig@horsens.dk