Vis emner under Forside
Temadag

Den 26. november 2009 holdt Horsens Kommune i samarbejde med Århus en temadag, hvor man analyserede styrker, svagheder, muligheder og trusler for kulturlivet i Horsens. Temadagen blev holdt på Vola, der udover at producere designerudstyr har været en frontløber i samarbejde mellem kultur og erhvervsliv.

40 personer fra byens kulturliv deltog i temadagen. Her er en række citater fra dagen:

Fængslet er en fantastisk styrke og rummer 150 års Horsens- og Danmarkshistorie.

De, som producerer viden, tager den med sig, når de tager toget hjem til Århus.

Historien er vigtig. Det var viljen tilbage i 90’erne, der var afgørende for, at vi fik de store koncerter. Den vilje skabte den klangbund, vi har i dag.

Her er god energi, stor virkelyst og mange gode bygninger. Beliggenheden tæt på Århus er også en styrke.

Der er en selvopfattelse af, at vi er en produktionsby, ikke en kreativ by.

Her er sammenhold. Vi løfter i flok, også organisationerne imellem.

Hverdagens tomhed. Gågaden er vindblæst og øde efter kl. 18. Der mangler mødesteder og steder, hvor man skaber byliv ved at gå hen.

Horsens kommune skal passe på ikke at ville for meget på én gang.

Talentmiljøer og samarbejde på forskellig vis er virkeligt udbytterigt, og det er oplagt til at skabe fælles fodslag mellem de forskellige miljøer.

I Billedskolen sker der en masse ting fx DM i tegning. Desuden har Horsens en god beliggenhed med natur og tæt på storby i form af Århus.

Det gule pakhus er medvirkende til, at det kan lade sig gøre at have en levende ungdomskultur i Horsens.

Her er en kæmpe mangel på hverdagskultur. Der mangler et sted, man kan komme helt impulsivt en tirsdag aften. Der er ikke andre steder end værtshusene.

Europeaden, som vi har haft tre gange, er et rædselsfuldt eksempel på, at der kommer folk alle vegne fra, uden at der egentlig sker noget for byens borgere. Men det har givet Horsens et godt brand.

Det skaber god dynamik og opmærksomhed, at kulturliv, erhvervsvirksomheder og de mange frivillige samarbejder om arrangementer i byen.

Vi skal motivere til byidræt. Vi mangler legepladser i bymidten, og vi skal tillade overraskelser.


Indholdsansvarlig Iben Høgh Grøftehauge, ig@horsens.dk