Vis emner under Forside

Kulturafdelingen har interviewet en række personer med baggrund i kulturlivet i Horsens. De blev spurgt om styrker, svagheder og muligheder for kulturlivet i Horsens.

Her kan der læses en række citater fra interviewene:

Horsens er et musikmekka – og det er stort for byen og foreningerne!

Der er for meget mainstreamkultur og for lidt undergrund.

Horsens skal finde sin niche - og turde at satse på den!

Livet trækkes ud af midtbyen, når aktiviteter, arrangementer og butikker flyttes ud til storcentre.

Horsens profilerer sig godt på de store events, men glemmer ofte de små.

Havnen har potentiale til at blive et urbant centrum, hvor foreninger kan lave aktiviteter og hvor folk kan mødes.

Horsens er en hyggelig by, der fint anerkender sin lille størrelse og sine traditioner.

Der mangler kulturelle projekter i lokalområderne, der kan skabe løft til kvarterne.

Byens foreninger skal ikke konkurrere, men samarbejde for de tilbyder meget forskelligartede ting og kan bruge hinanden.

Mange af byens udstillingssteder er ikke åbne overfor kunstnere, som er anderledes eller mindre kendte.

Erhvervslivets penge skal spredes mere - der skal ikke kun satses på ét ben, så kan stolen vælte, men der skal satses på tre-fire ben.

Der mangler et sted, hvor man kan tage hen og have det sjovt, uden man behøver billet i lang tid i forvejen.

Det er rigtig godt at Horsens har en børnekulturpolitik.

Der mangler talentudvikling, især for unge i gymnasiealderen og opefter, hvor de unge engageres og guides.

Kunst og kultur bør tænkes ind i alle processer, så det integreres mere.

Den bedste ambassadør for byen er de daglige brugere.

Det er vigtigt at sikre indholdet i kulturen, så det ikke bliver ren underholdning og ”Bilka-kultur”.

Det er vigtigt at satse på både bredde- og eliteidræt.

Der er meget kunstnerisk potentiale og mange innovative aktører i byen, der ikke udnyttes i tilstrækkelig grad.

Horsens har et stort frivillighedsengagement, der er med til at løfte kulturen i byen.


Indholdsansvarlig Iben Høgh Grøftehauge, ig@horsens.dk