Vis emner under Forside

Som start på arbejdet med at lave en kulturstrategi har Kulturafdelingen foretaget en kortlægning af kultur- og fritidsområdet i Horsens Kommune.

Arbejdet begyndte allerede den 26. november 2009. Der holdt Horsens Kommune i samarbejde med Århus en temadag, hvor man analyserede styrker, svagheder, muligheder og trusler for kulturlivet i Horsens. Temadagen blev holdt på Vola, der udover at producere designerudstyr har været en frontløber i samarbejde mellem kultur og erhvervsliv.

40 personer fra byens kulturliv deltog. De fremhævede, at kultur står centralt i kommunens overordnede vision. Byen var tidligere mest kendt for sit fængsel, men er nu også kendt for bl.a. store koncerter og en række festivaler. En stor styrke er de mange ildsjæle, men der er fare for, at de brænder ud. Kulturen blev også kritiseret for at være for mainstreamorienteret og mangle mod. Du kan læse en række citater fra dagen her.

I september 2010 stillede vi en container op på gågaden i Horsens. Her kunne folk komme og give deres tanker om kulturlivet i Horsens. De kunne også kommentere på Århus planer om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Blandt andet fik de mulighed for at skrive deres tanker ned på et postkort. Du kan læse citater fra postkortene her.

Derefter har vi gennemført et rullende interview. Vi interviewede en række personer fra kulturlivet i Horsens. Vi spurgte dem om styrker, svagheder og muligheder for kulturlivet i Horsens. Som afslutning på interviewet spurgte vi dem om, hvem de synes, vi burde tale med. Dem har vi efterfølgende interviewet. Og så fremdeles. På den måde har vi mødt mange spændende personer og undgået kun at henvende os til dem, vi kender i forvejen. Du kan læse en række citater fra deltagerne i de rullende interviews her.

I øjeblikket gennemfører vi en række fokusgruppeinterviews med unge fra forskellige uddannelser. Du kan læse mere om fokusgruppeinterviewene her.

Vi har også talt med forskellige folk fra kulturlivet i resten af landet om, hvilke udfordringer kulturlivet i Danmark generelt står overfor. Resultaterne af disse samtaler blev præsenteret på mødet om kulturstrategien d. 7. april 2011 og kan ses her.


Indholdsansvarlig Iben Høgh Grøftehauge, ig@horsens.dk