Vis emner under Forside
Horsens Kommune har en flot placering i de nationale målinger på erhvervsområdet: DI’s undersøgelse placerer Horsens Kommune som nr. 13 erhvervskommune, og i Dansk Byggeris måling er kommunen placeret som nr. 12 – og som bedste østjyske kommune. 
For at skabe optimale betingelser for vækst og nye arbejdspladser skal virksomheder have lettere adgang til kommunens erhvervsservice. Som del af budgetaftalen for 2014 fremgår det, at Erhvervskontakten fremadrettet skal fungere som samlet indgang, bindeled og samarbejdspartner til alle erhvervsrelaterede områder i kommunen, såvel eksisterende som nye virksomheder. Ordningen gælder for virksomheder, der har behov form koordinering mellem flere forskellige kommunale myndigheder. Erhvervsindgangen for virksomheder organiseres med udgangspunkt i Teknik og Miljø, som sikrer koordineringen med øvrige samarbejdsparter på tværs.
Som en del af servicen i Erhvervskontakten skal der udvikles et koncept for skræddersyede ’erhvervsbesøgsteams’, som besøger lokale virksomheder for at styrke både erhverv og beskæftigelse i Horsens Kommune. 
Udover denne indsats skal der ske en mere opsøgende indsats i forhold til at tiltrække nye virksomheder. Denne indsats er forankret i BusinessHorsens. Horsens Kommune stiller til enhver tid med et tværgående beredskab i forhold til nye virksomheder bl.a. via Erhvervskontakten. 

Mål:

  • Første tilbagemelding fra Erhvervskontakten, når virksomheder kontakter kommunen, er senest næstfølgende hverdag (måles løbende)
  • At der inden for 5 arbejdsdage kan tilbydes et møde med relevante parter (måles løbende)
  • Der igangsættes en tilfredshedsmåling, som kører i efteråret 2014. Den præsenteres politisk og herefter fastlægges et mål for tilfredsheden i 2015.
 

Indholdsansvarlig Helle Laursen, hela@horsens.dk