Vis emner under Forside
Befolkningsvæksten i Horsens Kommune er i top. Vi ligger i TOP 3 blandt landets kommuner kun overgået af Storkøbenhavn og Aarhus.

Danmark generelt oplever en stigende urbanisering, og i Østjylland sker en stigende befolkningskoncentration. Tendensen er, at unge flytter mod byerne bl.a. for at uddanne sig, og i Østjylland flytter mange yngre børnefamiler fra Aarhus Kommune til forstads- og omegnskommunerne. Begge tendenser vurderes som en stor fordel for Horsens Kommune med Horsens som en voksende uddannelsesby og attraktiv geografisk og økonomisk for unge børnefamilier fra Aarhus. 

En fortsat vækst er vigtig for hele lokalsamfundets udvikling og en forudsætning for dynamik og velfærd. Derfor er bosætning et strategisk vigtigt indsatsområde, som vi har udarbejdet en strategi for.

Du kan læse bosætningsstrategien her:
Bosætningsstrategi 2015-2019

Tilflytteranalyse

Horsens Kommune spørger løbende tilflytterne om deres holdninger og oplevelser i forbindelse med deres flytning til Horsens Kommune.

Du kan læse den seneste tilflytteranalyse her:
Tilflytteranalyse 2014


For yderligere oplysninger kontakt


Erhvervskonsulent Helle Laursen
Erhvervs- og Vækstteamet
Horsens Rådhus


Tlf.: 76 29 42 16
E-mail: hela@horsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Laursen, hela@horsens.dk