Vis emner under Forside

Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde den 6. marts 2017 Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse. 

Strategien indeholder i alt 7 indsatsspor:

 1. STEAM på undervisningen
 2. Udbygget SAMSPIL mellem uddannelse og erhverv
 3. Udskoling med styrket udsyn til erhvervsuddannelserne
 4. Systematisk arbejde med elevernes uddannelsesparathed
 5. Karriererlæring i folkeskolen
 6. Sammenhæng for eleverne i overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse
 7. Særlige indsatser for unge uden for uddannelse og job

> Se Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse her

Strategi for inkluderende læringsmiljøer

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 3. april 2017 Strategi for inkluderende læringsmiljøer. Strategien for inkluderende læringsmiljøer understøtter dagtilbud og skolers udvikling af læringsmiljøer, så alle børn og unge uanset forudsætninger og behov tilgodeses, så de oplever at lære, trives og mestre. Strategien er dermed et skridt væk fra at tænke inklusion som noget, der angår særlige enkeltindivider, over til et udgangspunkt, hvor arbejdet med læringsmiljøer står centralt.

Strategien sætter fokus på, at der arbejdes med inkluderende læringsmiljøer ud fra følgende pejlemærker: 

 • Fællesskaber og relationer frem for individorientering.
 • Fokus på potentialer og ressourcer samt kontekstens betydning frem for fokus på individets fejl og mangler.
 • Omgivelsernes evne til at skabe motiverende læringsmiljøer for alle frem for individets manglende tilpasningsevne til miljøet.
 • Cirkulær tænkning om udfordringer frem for årsags-virknings-tænkning.”
> Se Strategi for inkluderende læringsmiljøer her

For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk