Vis emner under Forside

Sammenhængende politik for sårbare børn og unge

I 2014 vedtog Folketinget en ændring af lov om social service - den såkaldte anbringelsesform - hvoraf det fremgår, at alle landets kommuner skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for sårbare børn og unge. 

> Læs sammenhængende politik for sårbare børn og unge her

Ungepolitik

Byrådet vedtog den 25. juni 2013 Horsens Kommunes ungepolitik.

Ungepolitikken er blevet til på baggrund af en involverende proces hvor kommunens 15-25-årige har været inddraget ved hjælp af bl.a. fokusgruppeinterviews, debatarrangementer og en konference samt ikke mindst Facebook-siden www.facebook.com/ungepolitik.

Ungepolitikken er udformet som video, hvor visioner og eksempler på indsatsområder præsenteres:

 

Ungepolitikkens visioner er også tilgængeligt i skriftligt format. 


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk