Vis emner under Forside

Sammenhængende børne- og ungepolitik

I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle børn og unge fra 0 til 18 år, der bor i Horsens Kommune.

Den fælles vision er en vision for alle, der arbejder med børn og unge i Horsens Kommune. Visionen er den ledestjerne, der viser, hvor vi skal hen, og hvad vi vil nå sammen.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik bygger på den fælles vision. Alle lokalt besluttede politikker, der handler om børn og unge, indgår i Den sammenhængende børne- og ungepolitik, og den fælles vision er på den måde en overordnet fælles vision for alle politikkerne.

Formålet med Den sammenhængende børne- og ungepolitik er at sikre sammenhæng, overblik og fælles retning for, hvordan vi arbejder og samarbejder om børn og unge i Horsens. Især er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem det, vi gør for alle børn og unge, og det, vi gør for børn og unge, der har behov for særlig støtte. 

> Læs sammenhængende børne- og ungepolitik her

Ungepolitik

Byrådet vedtog den 25. juni 2013 Horsens Kommunes ungepolitik.

Ungepolitikken er blevet til på baggrund af en involverende proces hvor kommunens 15-25-årige har været inddraget ved hjælp af bl.a. fokusgruppeinterviews, debatarrangementer og en konference samt ikke mindst Facebook-siden www.facebook.com/ungepolitik.

Ungepolitikken er udformet som video, hvor visioner og eksempler på indsatsområder præsenteres:

 

Ungepolitikkens visioner er også tilgængeligt i skriftligt format. 


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk