Vis emner under Forside
 Navn E-mail  Parti
Lisbeth Torfing (formand) polht@horsens.dk
Enhedslisten
Michael Nedersøe (næstformand) 
pomn@horsens.dk Dansk Folkeparti
Per S. Andersen
popsa@horsens.dk
Socialdemokratiet 
Thomas Monberg Andersen
pota@horsens.dk
Socialdemokratiet  
Susan Gyldenkilde posg@horsens.dk
Socialdemokratiet 
Saliem H. Bader saliem.bader@horsens.dk
Socialdemokratiet 
Henning Jensen pohhj@horsens.dk
Venstre
Ole Dahl Kristensen
pook@horsens.dk
Venstre
Esben Hedeager Hansen poehh@horsens.dk
Det konservative Folkeparti

Mødedatoer i 2018:

16. januar, 20. februar, 13. marts, 15. maj, 12. juni, 28. august, 2. oktober, 27. november

 

Dagsordener og referater

Indholdsansvarlig Bettina Gundlund Johansen, bgjo@horsens.dk