Vis emner under Forside
Navn  E-mail  Parti 
Ole Pilgaard Andersen (formand)  opa@horsens.dk   Dansk Folkeparti 
Niels Peter Bøgballe (næstformand)   ponb@horsens.dk  Socialdemokratiet 
Thomas Monberg Andersen  pota@horsens.dk   Socialdemokratiet 
Lars Skytte Nielsen  poln@horsens.dk Socialdemokratiet 
Per Schmidt Andersen popsa@horsens.dk   Socialdemokratiet 
Tina Naldal   potn@horsens.dk  Socialdemokratiet  
Martin Ravn pomr@horsens.dk  Venstre  
Ingerlise Thaysen  ith@horsens.dk  Venstre  
Jørgen Korshøj  pojk@horsens.dk  Venstre  
Jens Pedersen   pojp@horsens.dk Venstre
Dan Ingemann Jensen  podj@horsens.dk  Liberal Alliance 


Mødedatoer i 2017:

10. januar, 8. februar, 14. marts, 4. april, 9. maj, 6. juni, 8. august, 13. september, 3. oktober, 14. november, 5. december


Dagsordener og referater

Indholdsansvarlig Winnie Brøgger Madsen , wbm@horsens.dk