Vis emner under Forside

Borgmester Jan Trøjborg holdt denne tale til nytårskuren den 4. januar 2007.

4. januar 2007

Det er med glæde og stolthed, jeg hermed byder Jer alle velkommen til nytårskuren 2007. Dels er det den første nytårskur i den store fusionskommune, Horsens Kommune, dels er det den første nytårskur for mig som borgmester.

Vi er nu ca. 79.000 borgere i Horsens Kommune, som med et areal på 542 kvadratkilometer strækker sig fra Horsens Fjord i øst langt ind i det smukke søhøjland i den tidligere Brædstrup Kommune.

Jeg har ønsket, at vi ved denne nytårskur – den første i den nye Horsens Kommune - skulle mødes på Horsens Rådhus for også symbolsk at markere, at vi er en ny kommune med et fælles rådhus her på Rådhustorvet.

Næste år kan det være, vi mødes på Horsens Ny Kunstmuseum, som netop har indviet en ny smuk tilbygning. Senere kan det være, vi mødes i loungen på det nye stadion ved Forum Horsens eller i et kommende kulturhus på den nu tomme slagterigrund ved banegården i Horsens. Mulighederne vil være mange med de planer og visioner, vi har for Horsens Kommune.

Horsens bliver en af de helt store kommuner på det nye Danmarkskort, og det giver gode nye muligheder for en fortsat vækst, som ligger i direkte fortsættelse af de seneste års positive udvikling i de 3 gamle kommuner, Brædstrup, Gedved og Horsens. Den nye kommune ligger centralt i det Østjyske vækstområde, og de senere års store tilflytning og faldet i arbejdsløsheden har vist, at det nye Byråd får et godt afsæt for de kommende års udvikling.

Budgettet for 2007 – som blev indgået mellem alle byrådets partier - er fremadrettet og igangsættende. Det bevarer og udbygger et højt serviceniveau – og sætter turbo på velfærdsinvesteringer og udvikling af byerne, boligområderne og erhvervslivet i hele kommunen.

Kommunens budget skaber endnu bedre muligheder for at forsætte væksten i befolkningstal, og bosætning i alle dele af kommunen. Der tages initiativ til opkøb af jord til forsat markant vækst i boligbyggeriet, og der er enighed om at sikre et varieret udbud af byggegrunde, så både pris og beliggenhed lever op til borgernes forskellige krav og forventninger. Der skal fortsat arbejdes med modernisering af bykernerne, så nye boligområder kan medvirke til at skabe gode smukke og attraktive bymiljøer.

I Horsens bliver der i de kommende år fokus på et stort område fra Banegården til Havnen. Gader og pladser vil blive genstand for omlægning og forskønnelse og på kort sigt vil der på og omkring banegården foregå et omfattende nybyggeri og en omdannelse af eksisterende bygninger.

I løbet af dette forår vil det komme et udspil fra kommunen til en plan for havneområdet, som på lidt længere sigt vil resultere i etablering af nye byfunktioner i dette attraktive område - blandt andet i form af serviceerhverv og boliger.

Erhvervshavnens fremtid skal også diskuteres, men med de lejeaftaler, som ligger i øjeblikket, vil Horsens have en erhvervshavn i mange år endnu.

Spydspids i omdannelsen af Havnen bliver Sky-House – et højhus i den inderste del af havneområdet, som skal rumme liberale erhverv og med sin høje kvalitet vil sætte standarden for de kommende 15 års udvikling af de bynære havnearealer.

I Brædstrup er Helhedsplanen for bymidten i fuld gang med at blive realiseret i form af nybyggeri og omlægning af gader og pladser. Og også i flere af de mindre byer er der behov for byomdannelse og forskønnelse.
Der vil fortsat blive satset på at udvikle nye attraktive boligområder og velbeliggende erhvervsarealer. Der er gang i byggeriet mangfoldige steder i hele kommunen, og der kommer nye attraktive boligområder til i de kommende år. Ring Sø, Horsens syd og nord for Bygholm Sø er eksempler på gode områder til nyt boligbyggeri.

Der vil blive fokus på kommunens trafikale placering på det nationale og regionale landkort. Generelt vil der mange steder i kommunen blive behov for omlægninger og nyanlæg med henblik på bedre trafikafvikling, mere sikkerhed og en forbedring af forholdene for de ”bløde trafikanter”. Den kommende omfartsvej syd om Horsens – mellem Vejlevej og Bjerrevej - er et af mange eksempel herpå.

På et væsentligt punkt adskiller Horsens kommune sig markant fra mange af de øvrige 97 kommuner. Vi er en vækstkommune, og vi er i top-5 af alle landets kommuner, når det gælder vækst som følge af demografiske ændringer. Med andre ord har vi en meget stærk vækst i befolkningstallet, og den stærke vækst udløser anlægsinvesteringer – til børnepasning, på skoleområdet, ældreområdet og til infrastruktur og byudvikling. Allerede i 2007 investeres 300 mio. kr. til imødekommelse af de umiddelbare behov.

På børneområdet blev der allerede i 2006 etableret tre nye institutioner, og det samlede antal pladser blev øget med 122. En ny vuggestue på Flintebakken, en ny børnehave i Torsted og en tilbygning til børnehaven i Højvangen blev indviet. I år skal der bygges nye børnehaver i Hovedgård, Brædstrup og Nim. Der skal opføres en aldersintegreret institution i vestbyen i Horsens, og børnehaven i Gedved skal udvides. I alt skal der investeres 45 mio. kr. i 2007.

Vi har indført pasningsgaranti fra barnet er 26 uger til og med barnet går ud af 3. klasse – så vidt muligt indenfor eget skoledistrikt, så barnet oplever at vokse op med kammerater i nærmiljøet.

Samtidig med, at pasningen foregår i nye eller renoverede og tidssvarende bygninger, arbejdes der konstant med den pædagogiske udvikling, så vi får gode og helstøbte børn.

Horsens Kommune skal være et godt sted for børnefamilierne.

Derfor er der fra 1. januar også indført udvidet åbningstid i alle daginstitutioner, så forældrene får bedre mulighed for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen.

Endelig har Horsens Kommune afsluttet et femårigt projekt med fokus på udvikling af lokale forebyggende foranstaltninger som alternativ til anbringelse. Projektet er netop blevet evalueret med et meget flot resultat, som viser, at de nye metoder virker, og at udsatte børn, unge og familier får god hjælp.

Der er formuleret en ny politik for udsatte børn og unge, der skal sikre, at alle får en sammenhængende og helhedsorienteret støtte og indsats, der både griber ind over for de vanskeligheder, de befinder sig i og samtidig hjælper dem med at håndtere deres vilkår og virkelighed. Målet er ganske enkelt, at alle børn skal have lige muligheder for et godt voksenliv – både med hensyn til familie, uddannelse og sundhed.

I det hele taget har opgave- og strukturreformen givet kommunerne et mere sammenhængende ansvar for de udsatte børn og børn med handicaps. Det betyder, at Horsens Kommune har overtaget driftsansvaret for Børnehaven Spiren, hvor vi bygger nyt, Lundagerskolen og Sejetskolen. Vi vil have fuld fokus på de, der har det allersværest. Og vi vil gøre alt for at bryde den sociale arv. Det er et af kravene til en moderne velfærdskommune som vores.

På folkeskoleområdet investerer vi også lystigt. Vi vil være offensive og vi har sat fokus på det faglige indhold – blandt andet med en udvidet skoledag for børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse. Det vil give tid til faglig fordybelse, ro til at sikre gode læsefærdigheder og rum til at arbejde både med de faglige og sociale kompetencer.

Der bruges penge på holddannelser, to-lærerordninger m.v., så der kan sættes fokus på at give alle elever mulighed for optimal udvikling frem mod mål, der kombinerer faglige og almene kompetencer. Faglighed, ledelse og fleksibilitet skal styrkes, for vi vil have høj kvalitet i folkeskolen. I realiteten har den ny kommune allerede fungeret længe og vi har gennemført et omfattende evalueringsprojekt på alle 20 folkeskoler i den nye Horsens Kommune.

For at opfylde kravene er det også nødvendigt med gode fysiske rammer.

Alene i år bruger vi ca. 75 mio. kr. på at færdiggøre byggerier på Egebjergskolen, Lundskolen og Torstedskolen. Der skal igangsættes en større udvidelse af Gedved skole og der gennemføres supplerende byggeri for centerklasserne. Desuden påbegyndes byggeri af en ny skole i Vestbyen i Horsens.

Væksten på ældreområdet er endnu ikke så stærk i Horsens Kommune, men vi igangsætter alligevel renoverings- og ombygningsopgaver på de bestående plejehjem for hundredvis af millioner kroner.

Derved ombygges gamle og utidssvarende boliger til attraktive og velindrettede plejeboliger, som samtidig forbedrer arbejdsmiljøet for de ansatte. Vi får dermed også mulighed for at leve op til den ældreboligplan frem til 2010 for hele Horsens Kommune, som vi har udarbejdet, og som betyder, at der pr. 1. januar 2009 maksimalt må være 60 dages ventetid på en plejebolig – hvis vel at mærke befolkningsprognoserne holder stik.

Præsthøjgård og Lindehøj ombygges, der bygges et helt nyt ældrecenter i Gedved til erstatning for Birkebo i Østbirk og Nørrelide i Gedved, Skovly i Hovedgård færdiggøres og der bygges nye plejeboliger på Malteriet i Horsens. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose personalet, der tager sig af kommunens ældste borgere. Vi har et fantastisk personale, som i al slags vejr kæmper sig ud til de ældre, der har behov for pleje og hjælp. På godt jysk kan man roligt sige, at det ydes en solid indsats.

I det hele taget vil jeg gerne takke alle de ansatte – flere end 6500 – i vores nye kommune for deres indsats i et år præget af forandringer og fusioner. Et kanongodt personale er vores allervigtigste ressource og en forudsætning for, at vi kan løse de opgaver, det forventes af en moderne velfærdskommune som vores.

På den kulturelle front har der som sædvanlig været virkelig gang i sagerne i Horsens.

De to største koncerter, der nogensinde har været holdt i Danmark, fandt sted i Horsens med få dages mellemrum. Den 24. august samlede Madonna 85.000 til fest på koncertpladsen ved Forum Horsens, og den 3. september var det Rolling Stones, der med et par måneders forsinkelse indtog Horsens med en helt forrygende koncert for de mange gæster på pladsen.

Vi kan ikke takke de tusindvis af frivillige nok, som knoklede løs i ugevis for at stable de to enorme arrangementer på benene. Også en stor tak til Musikforeningen Eigils og utrættelige Frank Panduro, som om nogen har været primus motor i disse gigant-fester.

Nu har Frank ganske vist sagt farvel til direktørposten i Horsens Ny Teater, men det er byrådets og min helt klare holdning, at vi ønsker at fortsætte ud af den sti, Frank har trampet.

Vi får nok ikke Madonna eller Rolling Stones eller U2 til Horsens i 2007, men om to måneder kommer Dolly Parton til byen. Der er et helt nyt Sport Award-show på vej. Melodi Grand Prix holdes snart i Horsens – igen – og der er så vidt jeg ved endnu et stort navn på vej til Horsens, når der igen er kommet blade på træerne.

Og så ved vi med sikkerhed, at der i dagene fra den 18.-22. juli vil optræde omkring 5000 dansere, sangere og musikere på gader og stræder i Horsens og flere andre steder i vores nye store kommune – når Europeaden – en stor europæisk kulturfestival - igen kommer til Horsens.

Der er massive investeringer på vej på det kulturelle område.

Det nye byråd har afsat 100 mio. kr. til etablering af et superligastadion med plads til 10.000 tilskuere ved Forum Horsens. I projektet indgår salg af kommunale byggeretter for 35 mio. kr. til etablering af lounge, fælles faciliteter mv.

Første spadestik til det nye stadion blev taget for to dage siden.

Jeg er klar over, at der i forbindelse med byggeriet vil opstå en del gener for AC Horsens i de kommende måneder. Og jeg vil gerne sige, at vi er mange, der føler med Jer. Men hold ud! I skal bare koncentrere jer om at blive i Superligaen, så skal vi nok koncentrere os om at bygge et superstadion.

På den tomme slagterigrund ved Banegården vil vi have et enestående kulturhus. Vi har i det nye byråd afsat midler til udvikling af et kreativt center, hvor kombinationen af innovation og tradition skal starte nye motorer for kommunens kultur- og erhvervsudvikling.

Centret skal rumme faciliteter til Bibliotek, Musikskole, Komediehus, billedkunstaktiviteter, musikspillested, egnsteater - på sigt, studenterhus/ungdomshus, mødelokaler, udstillingsrum, indendørs og udendørs cafémiljø m.m. Og det nye hus skal være en magnet for kreative mennesker og samlingssted for lokalbefolkning, pendlere og turister, for kunstnere og erhvervsfolk.

Endelig vil jeg også nævne ”World of Crime”-projektet på det tidligere statsfængsel.

Horsens er kommet på Danmarkskortet og Europakortet med en række af markante kulturelle begivenheder de senere år. Det er vi stolte af og glade for. Den position vil vi bevare og udbygge, så Horsens fortsat har meget at byde på.

Og nu vil vi også gerne på kortet med et nyt oplevelsescenter.

Visionen er at udnytte de spændende og autentiske rammer i Statsfængslet i Horsens til at skabe et oplevelsescenter der adskiller sig markant fra alle øvrige turistattraktioner. Vi har givet projektet arbejdstitlen ’World of Crime’, men det vil i sidste ende være investor, der bestemmer navn og definerer det endelige koncept.

Det er ikke bare for kommunerne, der fra 1. januar er sket store ændringer. Eksempelvis er amterne blevet nedlagt og erstattet af fem regioner, der er lavet en politi- og retskredsreform, og Skat har fået ny struktur.

De mange ændringer er heldigvis i vid udstrækning faldet ud til Horsens Kommunes fordel. Horsens bliver således hjemby for både en ny politikreds og en ny retskreds. Skat har etableret landsdelscenter i Horsens og vi har fået en afdeling af Region Midtjylland til byen.

Horsens bliver således en købstad med regionale centerfunktioner, hvilket på alle måder er utroligt vigtigt for kommunen. At der så samtidig falder ca. 500 nye arbejdspladser af til kommunen er jo en ekstra fjer i hatten.

Erhvervslivet har igennem en årrække haft gode vækstbetingelser i Horsens, arbejdsløsheden er faldet til det laveste niveau i mange år, og virksomhederne investerer i fortsat udvikling.

Det kræver dog også, at der er plads, og derfor har jeg en god nyhed til erhvervslivet. Vi er klar med nye erhvervsarealer. Vi har solgt næsten alt, hvad vi havde, men i det kommende år vil der blive igangsat planlægning, byggemodning og salg af i alt 300 hektar nye erhvervsarealer tæt ved Motorvejen i Horsens Nord (vest for Gedved), og øvrige arealet tæt ved motorvejen – og dermed er vi gearet til yderligere udvikling og tilgang på erhvervsfronten.

Samtidig er en ny erhvervspolitik for Horsens Kommune under udarbejdelse. Arbejdet blev sat i gang efter en beslutning i byrådet i sommeren 2006, og en ny erhvervsstrategi skal blandt andet sætte fokus på skabelse af viden-arbejdspladser og et godt miljø for uddannelse og innovation.

Der er en meget positivt stemning i og omkring arbejdsmarkedet og erhvervslivet i kommunen. Således var der 720 færre ledige i oktober 2006 end året før på samme tid. Generelt er ledigheden i Horsens faldet mere, end den er i den øvrige del af landet, hvilket tyder på, at vi har en gunstig udgangssituation for en ny erhvervsstrategi.

Der er dog store erhvervsmæssige udfordringer for Horsens Kommune de kommende år. Erhvervsindkomsten pr. indbygger ligger lavere end i de kommuner, vi normalt sammenligner os med og uddannelsesniveauet er lavere.

Det er derfor vigtigt for os at øge velstanden og sætte fokus på de betingelser, der har betydning for erhvervslivets evne til blandt andet at konkurrere.

En spørgeskemaundersøgelse fra efteråret sidste år viser, at det generelt går godt for virksomhederne i Horsens.

Men virksomhederne mener også, at når det drejer sig om eksempelvis uddannelsesniveau og manglen på videregående uddannelser, ja så et det en ulempe at være lokaliseret i Horsens. Og de mener, at der er behov for bedre skoler og pasningstilbud, flere kulturudbud og udbygning af idrætshaller og anlæg for at tiltrække flere højtuddannede til Horsens.

Det sidstnævnte tager Horsens Kommune i høj grad fat på – som det gerne skulle være fremgået af det, jeg har talt om i dag. Og med en ny erhvervsstrategi skal vi meget gerne blive i stand til at honorere vidensamfundets konkurrenceparametre, nemlig innovation, vidensopbygning og vidensdeling.

Samtidig har vi i det nye byråd sat os det mål, at alle unge mellem 16 og 24 år skal i gang med en uddannelse. Det lyder ambitiøst, men vi sætter nu en aktiv indsats i gang for at løse opgaven, hvor erhvervslivet, de faglige organisationer, uddannelser og skoler m.fl. tages med på råd. Det skal være hele kommunens projekt, som alle parter bagefter er fælles om at føre ud i livet.

Erhvervslivet, de faglige organisationer og Horsens Kommune står over for mange store udfordringer i de kommende år. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi i fællesskab vil kunne løfte opgaven. I flere år har vi alle - på alle niveauer og i alle sammenhænge - trukket i samme retning for Horsens Kommunes bedste. Og jeg vil gerne takke alle vores samarbejdspartnere for det store engagement og den megen hjælp, der er ydet.

Det er min holdning, at vi i Horsens Kommune ikke kan spare os til en bedre fremtid. Til gengæld kan vi investere os til en gylden fremtid, og jeg forventer, at vi i de kommende år kan fastholde et investeringsniveau på over 200 mio. kr. om året.

Vi har og vil fortsat have en solid kommunal økonomi, og der er i byrådet enighed om at vi år efter år skal have overskud på driften, så der er råderum til fremtidige investeringer. Vel at mærke med en skatteprocent, som skal fastholdes på det nuværende niveau.

Jeg ønsker alle et godt nytår.


Indholdsansvarlig Lars Bjørn Petersen, lbpe@horsens.dk