Vis emner under Forside
Borgmester Jan Trøjborg holdt denne tale til nytårskuren januar 2012.

 

Hjertelig velkommen til Nytårskur 2012.

Velkommen til en nytårskur, hvor vi siger farvel til 2011, der på mange måder var et rigtigt arbejdsår - men et arbejdsår, der i høj grad har lagt grunden for de store forventninger, vi har til 2012.

Der bliver nemlig tale om et 2012, som kommer til at rumme store, spændende og hårde udfordringer – men som forhåbentlig også vil give os masser af oplevelser og gode erfaringer, vi kan drage nytte af i årene derefter.

Vi er i fællesskab i fuld gang med at skabe en kommune, der billedlig talt har store vinduer. En kommune, der giver omverdenen lyst til og mulighed for at kigge nærmere på os, men som også giver os mulighed for at kigge ud mod resten af Danmark og resten af verden.

Vi er også i fællesskab i gang med at skabe en kommune med højt til loftet, en kommune, der ikke ligger under for Janteloven, men tværtimod sætter overliggeren højt og giver plads for både store ambitioner og store visioner.

Og vi er i fællesskab i gang med at skabe en kommune, der med nytænkning, vilje til forandring og klare prioriteringer konfronterer de udfordringer, vi står overfor.

Jeg har glædet mig rigtig meget til at være sammen med jer i dag – til at få lov at tale til og med så mange ildsjæle – så mange handlekraftige, dynamiske og aktive aktører i vores – hvis jeg selv skal sige det – fantastiske kommune.

Det er enestående så meget, der sker i vores kommune – på en lang række områder, i vidt forskellig regi, med vidt forskellige formål.

Og det slår mig dagligt, hvor mange af vores borgere, virksomheder og foreninger, der pr. automatik indtænker, hvordan samfundet Horsens Kommune kan få gavn og glæde af et initiativ, en begivenhed, et gennembrud eller noget helt fjerde.

Det gør mig glad og stolt over at være borgmester i Horsens Kommune.

2012 bliver på mange måder et udfordrende og fantastisk år.

Jeg vil bare nævne tre begivenheder blandt mange flere – tre begivenheder, der for alvor sætter Horsens på såvel det nationale som det internationale landkort – nemlig EU-formandskabet, Giro d’italia og Fængslet.

Danmark har som bekendt netop overtaget EU-formandskabet, og de første tre måneder af det danske formandskab foregår i København, hvorefter Horsens tager over i april, maj og juni.

Eller rettere – Hotel Opus tager over – og er i et tæt samarbejde først og fremmest med Forum Horsens og AC Horsens klar til at løfte en utrolig omfattende og spændende opgave.

Det er godt gået at byde ind på den enorme opgave og vinde den foran en række større danske byer – jeg skal ikke nævne navne.

Det kræver en enorm indsats at få det hele til at gå op i en højere enhed – og det kræver samarbejdspartnere, som også er indstillet på, at det her skal lykkes.

Her vil jeg igen nævne AC Horsens, som må klare sig uden mange af de normale faciliteter de tre måneder, formandskabet er i Horsens.

Der skal dog fortsat spilles fodbold på Casa’s grønsvær, og jeg er sikker på, at AC’s ledelse nok skal sørge for at tage sig godt af sponsorer og gæster – selvom EU indtager Forum Horsens.

Jeg er taknemmelig for den positive indstilling, som på bedste vis lige netop illustrerer det, jeg mener, vi er rigtig gode til i Horsens Kommune – nemlig at løfte i flok.

Jeg og byrådet har et stort ønske om, at også Horsens som kommune skal fungere optimalt i de tre måneder, vi har besøg af flere tusinde politikere og embedsmænd.

Vi har en klar ambition om, at Horsens skal være en møde- og konferenceby – en ambition, der ligger i helt naturlig forlængelse af værtskabet for formandskabet.

Vi ønsker ganske enkelt at vise, at Horsens er stedet, hvis man vil holde møder og konferencer, der fungerer, og hvor også bæredygtighed er et væsentligt element.

Samtidig vil vi forsøge at drage nytte af, at Horsens er en international studieby, som ingen andre byer udenfor de fire ”store” kan matche. Vi har eksempelvis VIA University College med 2000 udenlandske studerende.

Dem vil vi gerne blive bedre til at bruge som ambassadører for Horsens og som bindeled mellem ”hele verden” og Horsens.

Jeg har derfor en opfordring til jer og til virksomhederne i vores kommune. En opfordring til at udnytte al den megen opmærksomhed, der er på Horsens, og en opfordring til bedst muligt at udnytte mulighederne for at rekruttere studerende fra 60 forskellige nationer.

Erhvervsfremme i vores kommune er tæt forbundet med både vores vækststrategi og vores bosætningsstrategi. Vi vil vokse og satser på at tiltrække både nye virksomheder og nye borgere.

Selvom vi nu lægger flere lodder i vægtskålen med erhvervsturisme skal Horsens fortsat satse på oplevelser og events, som både er imageskabende og som kan være med til at tiltrække både nye virksomheder, flere borgere og flere turister.

Erhvervsfremme i Horsens Kommune er nemlig også i høj grad dynamik, imagepleje og branding.

I den forbindelse vil jeg nævne det tidligere statsfængsel i Horsens, som snart åbnes for offentligheden. Fængslet skal indeholde en bred vifte af aktiviteter og vil i høj grad også kunne understøtte tanken om, at Horsens skal have en permanent attraktion – åben og tilgængelig året rundt.

Det er også lykkedes for vores eventselskab, Horsens & Friends, at skaffe de første store koncertnavne til Fængsels-koncert – størst selvfølgelig Metallica den 6. juni. Her blev 40.000 billetter solgt på 32 minutter!!

Og hvis I ikke allerede har gættet det ved at kigge jer rundt i lokalerne, så kommer der jo også en ganske stor idrætsbegivenhed omkring vores kommune i 2012.

I har blandt andet kunnet se nogle cykelryttere og deres ”maskiner” fra vores eget super-cykelhold Glud & Marstrand-LRØ, der har haft en fremragende 2011-sæson og blev Danmarks mest vindende cykelhold.

Sagen er jo, at Horsens og Herning er startbyer for dette års udgave af verdens hårdeste cykelløb, Giro d’Italia – med Horsens-etapen den 7. maj.

Girostarten 2012 her i Horsens er en kæmpe begivenhed, som vil sætte Horsens på cykelsportens verdenskort – og dermed også gøre Horsens synlig for mange millioner cykelsports-interesserede i store dele af verden.

Men Girostart 2012 er andet og mere end national og international branding af Horsens. For det skal også være en kæmpefest for borgerne i vores kommune.
Det skal være en publikumsoplevelse og en sportsfest i verdensklasse. Og ruten, der er blevet fastlagt af de italienske indehavere af giro’en, er perfekt til vores fest.

Som noget helt unikt har italienerne tilladt, at Horsens-etapen afsluttes med en bysløjfe på små 15 km, som skal gennemkøres tre gange, og det betyder, at vi faktisk får et gadeløb med et kæmpefelt på 200 ryttere midt i Horsens.

Det betyder så også, at nogle gader vil være afspærret i nogle timer i Horsens, men det kan vi forhåbentlig alle leve med.

Giroen handler også om det, italienerne kalder Giromania, altså masser af aktiviteter i hele kommunen i ugerne op til 7. maj – aktiviteter, der på alle måder er lyserøde og italienske.

Der er allerede, som I kan se både her og uden for kunstmuseet godt gang i ideerne, og eksempelvis vil AC Horsens spille i lyserødt i en superligakamp hjemme mod Brøndby midt i april.

Horsens er fortsat i vækst – og det viser, at vores fælles indsats virker på en lang række områder.

Den virker på grund af jeres dynamik, handlekraft og vilje, og den virker på grund af en vedholdende, dygtig og energisk indsats for, at Horsens skal og vil være en vækstkommune.

Selvom vækst-tempoet er gået fra topfart til god fart kan man næsten ikke tillade sig at være utilfreds.

Vi vokser ikke helt i samme tempo som for et par år siden, men i betragtning af finanskrisen og den økonomiske udvikling er det rigtig flot, at vi fortsat vokser med den hast, vi gør.

Vi er nu 83.651 borgere i Horsens Kommune – 816 flere end ved årsskiftet sidste år, og det er – for at sige det på jysk ”ganske pænt!”
Nej, det er faktisk utrolig flot.

Vi sælger også stadig rigtig mange parcelhusgrunde. Faktisk er grundsalget gået forrygende, idet vi i en tid med et fastfrosset boligmarked – alene i kommunalt regi - har solgt 57 parcelhusgrunde i 2011. Og uden at nævne navne er det altså væsentlig flere end kommunerne i vores nærhed kan prale af.

Horsens kommune er stort set også den eneste kommune med nye udstykninger, og vi fortsætter med flere byggemodningsprojekter i både Brædstrup og Horsens. I alt 99 nye grunde udstykkes i det kommende halvt års tid.

I 2011 blev der givet omkring 900 byggetilladelser til større og mindre byggeri, og her vil jeg specielt nævne ombygning og brandsikring på Fængslet, Fremtidens Etageboliger i Vestergade, 100 nye enfamiliehuse, 370 nye etageboliger og ikke mindst Sydøstjyllands Politi, der efter mange års ihærdig indsats endelig er blevet samlet én adresse på Holmboes Alle.

Det minder mig om en af de første nytårstaler, jeg holdt, hvor jeg udtrykte en ambition om, at Horsens skulle tiltrække rigtig gode både regionale og statslige arbejdspladser.

Strategien er lykkedes på flere punkter - jeg tænker her blandt andet på, at Horsens har fået et regionshospital med akutberedskab, at vi er blevet hjemsted for en retskreds og et skattecenter, og at Sydøstjyllands Politi har fået hovedsæde i Horsens – og nu endelig på én adresse. Og tillykke med det.

Væksten skaber dynamik i lokalsamfundet - både i forhold til erhvervslivet og til detailhandlen.

Men det tilfører også liv og nye ressourcer i de enkelte lokalområder og mindre bysamfund i vores kommune og det kan være med til at bære udviklingen af aktiviteter, foreningsliv og meget mere frem.

Vækst i bosætning er dog ikke et mål i sig selv – men er en væsentlig forudsætning for fremtidens velfærd. Det ændrer dog ikke på, at vi udfordres af den internationale økonomiske krise.

Ledigheden har været og er vores helt store udfordring, og jeg vil gerne understrege, at det har enorm betydning, at uddannelsesinstitutionerne, arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet og kommunen har ydet en fælles indsats.

Faktisk har de fire parter taget et helt batteri af redskaber i anvendelse for at skabe flere jobs – ikke mindst til de unge.

Heldigvis er ledigheden faldet i Horsens, men den er fortsat for høj, og derfor er der behov for at forsætte og udbygge indsatsen.

Som kommune mærker vi akkurat som virksomhederne, at de økonomiske vilkår er stramme. Det giver derfor god mening at planlægge efter, at den offentlige økonomi vil være trængt så langt øjet rækker.

Derfor har vi i byrådet i tide taget roret og lagt en kurs, der betyder, at vi fortsat vil investere og udbygge for at sikre vækst og beskæftigelse. Og pengene, ja dem skaffer vi ved en ganske kraftig effektivisering og omstrukturering. Det, nogen kalder besparelser.

Der er og har været ganske vanskelige omstillinger – eksempelvis på skoleområdet – og det er da politisk heller ikke gået stille af. Men vi er nået i mål – med bred opbakning i byrådet.

Vi gennemfører løbende administrative og strukturelle forandringer, der giver os en solid økonomi og et godt rygstød i en krisetid.

Man kan sige, at de kommunale udfordringer på mange måder minder om jeres og virksomhedernes udfordringer i de kommende år – hvor nytænkning og vilje til forandring står allerhøjest på listen over, hvordan vi tackler fremtidens udfordringer.

Som kommune ønsker vi at bevare styringen over udviklingen. Vi vil konfrontere udfordringerne, vi står overfor. Og vi vil fortsat vælge en proaktiv strategi, som sikrer overblik, spillerum og råderum.

Kort sagt: Gennem innovation, nytænkning og samarbejde vil vi finde nye veje til velfærd.

Jeg vil nævne et eksempel. På voksen- og sundhedsområdet har vi en strategi, der betyder, at vi arbejder intensivt på at skabe aktive, sunde og selvhjulpne borgere.

Det betyder stor bevidsthed om, at der findes masser af gode ressourcer uden for det offentlige system, og at vores ældre og syge skal hjælpes til at blive bedre til at mestre deres eget liv.

Og vi oplever faktisk, at det nytter at fokusere på egenomsorg og selvhjælp. Havde udgiftsudviklingen fulgt befolkningsudviklingen skulle vores budget 2012 - alt andet lige – opskrives med ca. 100 mio. kr.

De kommende års fokus bliver forebyggelse og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Med stadig mere specialiserede sygehuse kommer kommunerne til at spille en betydelig større rolle på sundhedsområdet – og det er vi klar til i Horsens Kommune.

På uddannelsesområdet er et af elementerne i byrådets langsigtede strategi et udvidet samarbejde mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne.

Strategien rummer en lang række elementer, men jeg vil specielt pege på det forhold, at vi skal sikre, at de unge er uddannelsesparate.

Målet er jo helt overordnet, at alle unge kommer i gang med en uddannelse, får et arbejde med uddannelsesperspektiv eller får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

På folkeskoleområdet kan jeg mærke, at både politikere, ledere og medarbejdere har store ambitioner i forhold til udvikling af elevernes kompetencer.

Det gælder både de basale færdigheder i f. eks. læsning og naturfag og de personlige kompetencer i forhold til innovation, kreativitet, samarbejde og problemløsning.

Det er ikke en opgave, der bliver løst i et snuptag, men resultaterne på eksempelvis læseområdet vidner om, at den store indsats bærer frugt.

Her til sidst vil jeg lige have lov til endnu engang at vende tilbage til billedet af Horsens Kommune med store vinduer og højt til loftet.

Sådan en kommune kan ikke bygges uden, at alle parter i og omkring byggeriet stort set følger den samme ”tegning”.

Det er min klare overbevisning, at samfundet Horsens Kommune – altså også alle jer og det, I repræsenterer i vores kommune – bakker op om byggeriet og bidrager med alt, I har mulighed for at bidrage med. Og mange tak for det.

Det får mig også til at tænke på ”arkitekten” bag en pæn del af stregerne – nemlig byrådet, som jeg gerne vil takke for samarbejdet og indsatsen.

Jeg er utrolig glad for det gode samarbejde, den politiske stabilitet og den politiske enighed - også om de helt overordnede strategiske beslutninger i forhold til det udseende, vores fælles bygning, Horsens Kommune, skal have.

Så jeg står ved mine ord, at jeg er stolt over at være borgmester i Horsens Kommune.

Jeg er stolt over, at vi i Horsens er blevet rigtig gode til at tale op til forventningerne, og at rigtig mange af os tør ranke ryggen og være stolte af flere års formidabel udvikling i Horsens Kommune.

Jeg er glad for, at så mange i vores kommune er aktive, ansvarlige og konstruktive medspillere i vores bestræbelser for at gøre Horsens Kommune til et godt sted at bo, at leve og at arbejde.

Jeg er stolt over, at vi i den grad formår – år efter år – at leve op til det, vi allerede er kendt for langt uden for kommunens grænser – nemlig, at I Horsens løfter vi i flok.

Rigtig godt nytår til jer alle.


Indholdsansvarlig Lars Bjørn Petersen, lbpe@horsens.dk