Vis emner under Forside
Borgmester Jan Trøjborg og kommunaldirektør Niels Aalund tog imod de godt og vel 580 gæster, der deltog i den traditionelle nytårskur på kunstmuseet. Foto: Per Algreen/Horsens Kommune
Borgmester Jan Trøjborg holdt denne tale til nytårskuren januar 2011.

 

Velkommen til nytårskur 2011

Velkommen til et par timer i godt selskab med ca. 580 repræsentanter for samfundet Horsens Kommune – erhvervsliv, uddannelser, organisationer, foreninger og andre.

Jeg er stolt over, at så mange vil være med til denne nytårskur, som jo er blevet en rigtig god tradition – vi får lejlighed til at hilse på hinanden, og I får også mulighed for at veksle et par ord.

Jeg vil ganske som vanligt skue både tilbage og frem – og der er sådan set nok at tage fat på, for der er sket meget i 2010, og der kommer til at ske utrolig meget i år – tør jeg godt love.

Jeg fik forleden en e-mail fra en skoleelev i 8. klasse i Odense. Hun er ved at skrive en opgave – om Horsens – og bad mig blandt andet svare på, hvad der gør Horsens til en god kommune at bo i og drive virksomhed i.

Og det kunne jeg heldigvis svare meget præcist på. Jeg skrev blandt andet:

”Horsens Kommune er en rigtig god kommune at bo og drive virksomhed i, fordi alle borgere, foreninger, virksomheder, organisationer og kommunen er utrolig gode til at spille sammen og få løst en masse opgaver i fællesskab. Vi er faktisk blevet kendt for, at "Horsens løfter i flok" - uanset om vi skal yde en ekstra beskæftigelsesindsats på grund af krisen eller skal stå sammen om at udvikle Horsens Kommunes brand som kultur- og oplevelsesby”.

Sådan lød en del af mit svar til pigen fra Odense. Jeg kunne have valgt andre begrundelser fra mit svar, men med dette pluk får jeg nemlig også slået tonen an til temaet i denne tale.

Inden jeg kommer nærmere ind på det, vil jeg lige dvæle lidt ved 2010, som på mange måder blev et underligt år for mig Personligt bød året på både glæder og sorger, sejre og nederlag.

Men på det arbejdsmæssige og politiske plan var der resultater, som jeg er rigtig godt tilfreds med.

Først og fremmest er jeg selvfølgelig tilfreds med, at mange af de beslutninger, der træffes i byrådet – store som små – træffes i enighed eller tæt på enighed.

Jeg er utrolig glad for det gode samarbejde, vi har i byrådet, og for den store indsats, der ydes, for at lave de bedst mulige løsninger for kommunen og dens borgere.

Man må simpelthen ikke undervurdere betydningen af den politiske stabilitet i byrådet, og af den politiske enighed om rigtig mange af de beslutninger, der træffes. Også de helt overordnede strategiske beslutninger i forhold til den retning, Horsens Kommune skal bevæge sig i.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til byrådets medlemmer for både samarbejdet og indsatsen.

Finanskrisen ramte selvfølgelig også Horsens Kommune. Mange virksomheder har måttet give op og mange af vores borgere mistede deres job. Vores kommunes erhvervsstruktur med mange industri-arbejdspladser har ikke gjort det nemmere. De seneste beskæftigelsestal viser, at ca. 1500 jobs på industri-området er nedlagt i de seneste 2 år. Heldigvis opstår der til stadighed nye jobs inden for andre områder – eksempelvis i erhvervs-servicesektoren.

Ledigheden har været særlig stor blandt de unge og de ikke-faglærte borgere. Krisen har derfor også synliggjort, at behovet for at kunne omstille og opkvalificere arbejdsstyrken er særlig stor i Horsens Kommune.

Byrådet besluttede at gennemføre en aktiv arbejdsmarkedspolitik, og allerede midt i 2009 fik vi sammen med aktører fra erhvervslivet, uddannelserne og arbejdsmarkedets parter samlet kræfterne. Det kom der to indsatskataloger ud af, og de blev i vid udstrækning iværksat og implementeret i 2010. Og mange af dem endog med god succes.

Et enkelt eksempel vil jeg give. I 2010 gennemførte vi i et tæt samarbejde med arbejdstagere, arbejdsgivere og uddannelserne en kampagne for at skaffe praktikpladser.

På trods af den økonomiske afmatning blev der i Horsens lavet 338 ordinære praktikpladser. Der skal lyde en stor tak for den ekstraordinære indsats.

Lige nu – på et tidspunkt, hvor vi håber, vi kan skimte et gryende opsving – arbejdes der intenst i ”Kompetancevækst Horsens” med at få gang i noget jobrotation – så virksomhederne kan få sendt nogle af deres faste medarbejdere på efteruddannelse, og vi kan få nogle ledige ind på virksomhederne i den pågældende periode.

Det vil være en meget stor hjælp for os alle, ligesom det også vil have en positiv effekt for den kommunale økonomi.

Jeg skal ikke undlade at nævne, at der er rigtig gode muligheder for virksomhederne for at få økonomisk kompensation, hvis de sender medarbejdere på uddannelse og erstatter dem med afløsere i en periode.

Ellers vil jeg sige, at ny lovgivning i den grad udfordrer vores beskæftigelsesindsats – idet en ny lov betyder en markant ændring af det økonomiske fundament for hele vores indsats.

Problematikken kan koges ned til en enkel og let forståelig konklusion, for hvis vi skal fastholde en aktiv arbejdsmarkedspolitik, vil det fra 1. januar 2011 være nødvendigt, at både offentlige og private virksomheder i endnu højere grad hjælper med til at klare opgaven med aktivering og opkvalificering.

Vi har før klaret den slags udfordringer i Horsens ved at løfte i flok. Det kan vi også denne gang.

Nu sagde jeg det igen – ”løfter i flok”. Og det begreb er helt essentielt for Horsens Kommune – og også ganske unikt. Jeg er utrolig stolt over, at det gang på gang lykkes at leve op til dét, vi virkelig er kendt for – nemlig i Horsens løfter vi i flok.

Det er sagt mange gange før – også af mig. Og det er ikke bare ord – det er realiteter, der fører til handlinger og resultater, man faktisk ikke troede på kunne lade sig gøre.

Og vi løfter alle med de kræfter, vi har. Nogle har økonomiske kræfter, andre har organisatoriske kræfter, endnu andre har medlemskræfter. Og rigtig mange tilbyder at give en håndsrækning hvor der er behov.

Det kan godt være, at vi her i Horsens Kommune en gang imellem forfalder til at mene, at vi ikke er noget særligt – at det, vi udretter, ikke er noget særligt at vi bør finde på noget nyt. Så er det, vi bør standse op og tænke os om.

For det, vi har opbygget, er unikt og specielt og i høj grad genstand for misundelse og beundring i vide kredse og langt uden for vores egen kommunegrænse.

Forvandlings-historien om Horsens fra Fængselsby til Oplevelsesby er den historie, som mange kender, og som vi gerne vil kendes på.

I 2010 havde vi 30.000 til AC/DC-koncert på Casa Arena, som ved samme lejlighed fik sin officielle indvielse. Et par måneder senere havde vi 70.000 til U2-koncerter. Og i den forbindelse spurgte vi de frivillige, hvorfor de er frivillige.

Hele 61 pct. af de frivillige fra Horsens Kommune siger, at det har stor betydning, at de gerne vil gøre noget godt for deres by.

Vores helt specielle koncertbrand er nu, udover de fortrinlige koncerter, at i Horsens er der fest i hele byen på koncertdagene.

Det er frivillige, som sørger for, at vores gæster får en varm velkomst, når de kommer til byen. Frivillige, der styrer de store p-pladser og trafikken og er info- og servicefolk fra banegård til scenekant. Vi har måske henover årene vænnet os lidt til den store frivillig-indsats, men det er vigtigt, at vi fortsat påskønner det. Det er meget beundringsværdigt, hvad der ydes.

I det hele taget har vi i Horsens Kommune en lang og god tradition for at samarbejde med frivillige og foreninger. Et samarbejde, som både borgerne og kommunen drager nytte af.

For de frivillige er jo også de mange mange borgere, som giver en hånd med på vores institutioner – i dagligdagen. Lige så snart, de kommunale institutioner åbner dørene for et samarbejde med de frivillige, ser vi, at civilsamfundet i Horsens Kommune er parat til at gøre en kæmpe indsats - også for udviklingshæmmede og borgere med særlige behov. En stor tak for det.

Vi tager nu snart hul på en ny sæson med kulturarrangementer og events i vores kommune. Fængslet huser igen den utrolig populære krimimesse, Bon Jovi kigger forbi Horsens Koncertstadion, og vi skal til Middelalderfestival – som er tilbage på Søndergade, som i ”gamle” dage. For blot at nævne tre af det kommende års store begivenheder, som er med til at understøtte danskernes opfattelse af Horsens som koncert- og kulturby.

I den seneste imageanalyse, som blev lavet i efteråret 2010, slog vores image som kultur- og koncertby alle tidligere rekorder.

Værd at nævne er også kategorien ”sportsaktiviteter”, hvor 17 pct. af danskerne nu svarer ”idræt”, når de bliver spurgt, hvad de kommer til at tænke på, når de hører navnet Horsens. 17 pct. er det højeste tal nogensinde. Her er det oplagt at tilskrive AC Horsens’ oprykning til Superligaen en stor del af æren for denne fine fremgang. Og det er jo herligt at følge holdet i denne sæson. Fortsat held og lykke skal lyde herfra.

Der er ingen tvivl om, at image spiller en rolle i forhold til, at Horsens skal være en kommune præget af vækst og dynamik såvel befolknings- som erhvervsmæssigt. Men der er heller ingen tvivl om, at konkurrencen på oplevelser, koncerter og festivaler er skærpet gennem de seneste år, og at vi derfor har en interessant udfordring, hvis vi fortsat skal kunne invitere til store oplevelser i Horsens.

Vi har dog ikke tænkt os at kaste håndklædet i ringen. Tværtimod. Både Horsens Ny Teater og Eventselskabet Horsens & Friends får til stadighed nye sponsorer, og der arbejdes fra flere sider intenst med nye ideer, så vi kan holde os i spidsen af feltet.

Måske kan det tidligere Horsens Statsfængsel på Fussingsvej komme i spil i en fremtid med nye muligheder for oplevelser i Horsens.

Jeg kan godt se en fængselsbygning for mig – som er åben året rundt - beboet af kreative virksomheder, foreninger og organisationer. Jeg tror på, at vi kan komme til ”at rulle” med noget helt nyt og unikt i Horsens.

Vi har i Horsens Kommune i de seneste år haft en flot vækst – også i antallet af borgere – om end den finansielle og økonomiske krise har betydet vanskeligere vilkår.

Der er heldigvis flere tegn på, at krisen langsomt er ved at slippe sit tag. Vi sælger igen parcelhusgrunde – faktisk er der solgt dobbelt så mange kommunale parcelhusgrunde i 2010 i forhold til 2009 – nemlig 65.

Vi får til stadighed flere ansøgninger om byggetilladelser – i 2010 fik vi i alt 2200 ansøgninger og dermed er vi tilbage på niveauet fra før krisen satte ind.

Og i Horsens Kommune sætter vi formentlig uofficiel relativ danmarksrekord i byggeri af almene boliger med opførelsen af ca. 600 nye lejligheder i 2011 og 2012. Det er syv forskellige boligforeninger, der står bag byggeriet, og der investeres godt en milliard kroner.

Hvordan går det så med antallet af borgere i Horsens Kommune? Ja, det stiger fortsat. Faktisk har vi i 2010 haft en nettotilflytning på 828 borgere, så vi nu er 82.889 i kommunen.

Det er godt og positivt – for vækst i bosætning skaber dynamik i lokalsamfundet - både i forhold til erhvervslivet og til detailhandlen. Men det tilfører også liv og nye ressourcer i de enkelte lokalområder og mindre bysamfund i vores kommune og det kan være med til at bære udviklingen af aktiviteter, foreningsliv og meget mere frem.

Vi står samtidig i Danmark overfor en markant demografisk udfordring, som betyder, at der i løbet af en årrække bliver kamp om arbejdskraften. Det bliver en udfordring at sikre tilstrækkeligt personale til en række af vores kerneopgaver som børnepasning og undervisning og ældreomsorg og pleje.

Vækst i bosætning er således ikke et mål i sig selv, men en væsentlig forudsætning for fortsat dynamik og velfærd.

Horsens Byråd har netop vedtaget en bosætningsstrategi. Her beskrives en række pejlemærker og indsatsområder for, hvordan vi med vores vision om oplevelser, dynamik og kvalitet skaber fortsat vækst i bosætning.

Strategien skal ses i sammenhæng med vores erhvervsstrategi, som vil blive revideret i dette forår. Vi skal også have en ny kultur-strategi, og tilsammen kommer disse tre strategier til at udgøre kommunens vækststrategi. Det skal nævnes, at ”uddannelse” er et gennemgående tema i alle strategier.

Det er min og byrådets vurdering, at vækst i bosætning og vækst i erhvervslivet koblet med kommunens oplevelsesbrand har en tæt sammenhæng - og stor dynamisk afsmitning på hinanden.

Med det budget for 2011, vi har lavet i Horsens Kommune, sikrer vi en sund og balanceret økonomi – og med de spæde tegn på vækst og fremgang, vi ser på en række områder, kan man måske tillade sig en smule optimisme for fremtiden.

Lad os fortsat tale op til forventningerne om Horsens Kommune som et sted med vækst og udvikling.

Jeg er dog ikke naiv, og der er ingen tvivl om, at statens store budgetunderskud og kravet om nulvækst i de kommende år vil give kommunerne betydelige udfordringer.

Vores serviceudgifter vokser, da vi skal skaffe ekstra penge til det voksende børnetal i dagtilbud og skoler - og så har vi oplevet eksplosivt stigende udgifter på det specialiserede social-område – både på ældre- og handicapområdet og på børn- og ungeområdet.

Lad mig slå fast, at de borgere, der har behov for hjælp og støtte, selvfølgelig skal have og vil få, hvad de har brug for. Jeg tror dog, at der er bred forståelse blandt borgerne for, at vi er nødt til at prioritere lidt hårdere i de kommunale udgifter, så vi fortsat kan levere kerneydelser af høj kvalitet.

Det er det, vi prøver at gøre i Horsens Kommune, og det er det, der skal hjælpe os igennem de mere vanskelige tider, som uværgeligt dukker op med års mellemrum.

Der er ingen tvivl om, at 2010 har budt på nogle upopulære og trælse beslutninger. Men hvis det kan være nogen trøst, så vil det ikke blive meget anderledes i 2011.

Jeg vil dog gerne understrege, at vi efter min mening har en fantastisk kommune. Jeg er stolt af vores kommune og af det, ”samfundet Horsens Kommune” præsterer.

Og jeg er stolt af alle vores ildsjæle, som kun vil os alle det allerbedste. Og jeg er stolt over at være borgmester i en kommune, hvor så mange borgere yder en ekstraordinær indsats.

Jeg vil også sige, at jeg tror på, at 2011 er året, hvor vi igen får sat gang i rigtig mange spændende projekter. Vi kan se, og i høj grad også mærke, et større behov for nye lokalplaner, end det har været tilfældet de seneste par år. Antallet af lokalplaner er en målestok for omfanget af byggeaktivitet, og den aktuelle ”ordrebog” tyder på, at der er grund til optimisme i forhold til vækst og udvikling.

Det er min ambition, at vi får gennemført den første store etape af midtbyplanen for Horsens. Gågadenettet skal udvides og strækningen fra Søndergade til Banegården og den nye busterminal skal omlægges og forskønnes i løbet af få år. Strategien er at forbedre bymiljøet og bane vejen for bygge- og anlægsprojekter, der kan bidrage til en endnu mere levende og attraktiv midtby. Herunder også en bedre sammenhæng med havneområdet.

Apropos Horsens Havn – ja her er det ambitionen, at vi hurtigt får styr på blandt andet skatteforholdene omkring omdannelsen af havnen, og også får overtaget det første store lejemål, så vi for alvor kan komme i gang med at realisere den nye bydel. Efter min mening har havnen potentiale til at blive et af de mest spændende byområder i Horsens..

I 2011 vil vi også gennemføre en stribe byggemodninger – blandt andet ved Ring Sø, i Stensballe, i Horsens Midtby og i Torsted, og vi skal i gang med planlægningen af Bygholm-området. Og der er lokalplaner på vej for en udvidelse af Regionshospitalet, for et nyt boligområde ved Lund, for butiks- og kontorbyggeri på ”teglværksgrunden” og for et eller måske flere p-huse i Horsens midtby.

Også på miljø- og klimaområdet arbejdes der ihærdigt og seriøst, hvilket vi da også har forpligtet os til, da vi i 2010 blev klimakommune. Vi får formentlig i løbet af 2011 udarbejdet en vindmølleplan og en biogasplan, og vi er i fuld gang med en overordnet varme- og energiplanlægning.

For øvrigt fremgår det af vores tilflytteranalyse, at også naturoplevelser er en væsentlig faktor for tilflytternes beslutning om at flytte hertil. Vi arbejder derfor intenst på at forbedre vores mange dejlige naturområder med blandt nye sti-systemer, forbedret information og forskellige genopretnings-projekter.

Jeg skal til at slutte, og det vil jeg gerne gøre ved at sige en stor tak til jer alle for jeres indsats og for det gode samarbejde i 2010.

Rigtig godt nytår.

Indholdsansvarlig Lars Bjørn Petersen, lbpe@horsens.dk