Vis emner under Forside

Hvervsfortegnelsen er en samlet oversigt over de poster som byrådet besætter. Det drejer sig om de udvalg m.v. som bl.a. er fastsat i styrelsesvedtægten, men også udvalg og bestyrelser, der ligger udenfor kommunens eget virke, hvor (ofte selvejende) institutioner har ønsket at byrådet har en repræsentant i bestyrelsen. I hvervsfortegnelsen indgår også de udpegninger, som efter forskellige love er pålagt kommunen at foretage. Det kan være til fredningsnævn, til ekspropriationer osv. Endvidere fremgår de udpegninger, som Byrådet har foretaget til samarbejdet med andre kommuner m.v. (Kommunernes landsforening, Kommunekontaktrådet i region Midtjylland m.v.)

Hvervsfortegnelsen vedtages i begyndelsen af hver valgperiode. Posterne besættes efter forholdstalsvalg, således at også mindretallet i Byrådet medvirker til at repræsentere Byrådet udadtil.

 Forside til hvervsfortegnelse


Indholdsansvarlig Gitte Mouritzen, bygmo@horsens.dk