Vis emner under Forside

Hvis du konstaterer forekomst af rotter, er du ansvarlig for at dette straks anmeldes til Horsens Kommunes rottebekæmper.

Du skal i alle tilfælde tage kontakt til rottebekæmperen via den digitale løsning RotteWeb. Det gælder både hvis du skal anmelde rotter eller kontakte rottebekæmperen igen i forbindelse med en igangværende bekæmpelse. Du kan ikke ringe til rottebekæmperen.


Man har som grundejer pligt til at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder både parcelhusejeren, gårdejeren og ejeren af en udlejningsejendom.

Udgiften til bekæmpelsen af rotter opkræves over ejendomsskatten. Derfor skal du ikke betale noget, når du tilkalder kommunens rottebekæmper for at bekæmpe rotter på din ejendom. Loven siger, at du ikke selv må give dig i kast med at bekæmpe rotter. Du skal i stedet anmelde det til kommunen.
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk