Vis emner under Forside

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for at dette straks anmeldes til Horsens Kommunes rottebekæmper.

Der er ingen grund til at blive grebet af panik. Når først rottebekæmperen er begyndt at bekæmpe rotterne, er det som oftest et spørgsmål om tid, før de er væk.


Man har som grundejer pligt til at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder både parcelhusejeren, gårdejeren og ejeren af en udlejningsejendom.

Udgiften til bekæmpelsen af rotter opkræves over ejendomsskatten. Derfor skal du ikke betale noget, når du tilkalder kommunens rottebekæmper for at bekæmpe rotter på din ejendom. Loven siger, at du ikke selv må give dig i kast med at bekæmpe rotter. Du skal i stedet anmelde det til kommunen.
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk