Vis emner under Forside
Ved akut behov for rottebekæmpelse på lørdage, søndage og helligdage

Erklæring om rottebekæmpelse uden for kommunal åbningstid

Den kommunale rottebekæmper foretager ikke undersøgelse og bekæmpelse på lørdage, søndage og helligdage.

Opdager du rotter indendørs i beboelse eller på fødevarevirksomheder, er der akut behov for bekæmpelse.

Hvis du har akut behov for rottebekæmpelse på lørdage, søndage og helligdage kan du indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse.


Her finder du Miljøstyrelsens vejledende liste over de firmaer, der foretager rottebekæmpelse.

Hvis du indgår en sådan aftale skal skemaet ”Erklæring om rottebekæmpelse uden for kommunal åbningstid” udfyldes og underskrives af både den autoriserede person og dig selv. Den autoriserede person skal straks fremsende en genpart af aftaleskemaet til kommunen.

De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter uden for kommunens åbningstid, er på borgerens egen regning.

Vi gør dig opmærksom på, at kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler. Derfor må der ikke udleveres rottegift til borgerne.

Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk