Vis emner under Forside

I Byg og Miljø kan du indsende anmeldelser og ansøgninger vedrørende byggeri, industrivirksomhed samt visse miljøprojekter.

Byg og Miljø er et webbaseret ansøgningsforløb. Det er obligatorisk at anvende Byg og Miljø til byggesager og en lang række af miljøprojekter.

Klik og se hvad du kan ansøge om eller anmelde i Byg og Miljø

 • Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom
 • Håndtering af bygge- og anlægsaffald
 • Miljøgodkendelse af listevirksomhed
 • Anmeldelse af maskinværksted
 • Tilslutning af industrispildevand til kloak
 • VVM screening i forbindelse med din miljøgodkendelse/anmeldelse
 • Etablering af jordvarmeanlæg
 • Anmeldelse og sløjfning af olietank
 • Spildevandsanlæg i det åbne land
 • Regnvandsanlæg
 • Oprensning og udvidelse af sø
 • Etablering af ny sø
 • Dispensationer til beskyttet natur
 • Indvindingsanlæg til drikkevand
 • Indvinding af vand til markvanding og erhverv

Se eventuelt den komplette liste over alle ansøgningstyper i Byg og Miljø.


Kom godt i gang med dit bygge-, industri- eller miljøprojekt

I Byg og Miljø kan du udarbejde hele din ansøgning. Du får hjælp til at finde ud af, hvilken information og dokumentation ansøgningen skal indeholde, for at kommunen kan behandle din sag.

Du kan også undersøge de regler og særlige forhold, der gælder for et bestemt sted.

Når du med et klik sender din ansøgning, går den automatisk til den rette myndighed. Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra myndigheden.

Du skal bruge NemID for at anvende Byg og Miljø.

Læs den lille guide til hvordan du bruger Byg og Miljø.

Guides til miljø-ansøgninger og anmeldelser for virksomheder

Hvis din ansøgningstype drejer sig om virksomhedsrettede miljøsager, kan du finde information om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside. Du finder også videoer og en trin-for-trin guide, der kan hjælpe dig, hvis du vil ansøge om miljøgodkendelse, anmelde i forhold til VVM-reglerne eller søge om spildevandstilladelse.

Spørgsmål og svar om Byg og Miljø:

Bliver mit arbejde på Byg og Miljø gemt?

Så snart du er logget ind, bliver dit projekt og din dokumentation gemt. Der ikke er nogen ”gem”-knap i Byg og Miljø. Byg og Miljø gemmer automatisk ansøgningen i det stadie ansøgningen er nået til, og du kan derfor gå til og fra din ansøgning efter behov. Ansøgningen bliver først fremsendt, når du klikker på ”Indsend ansøgning”.

Du kan godt starte din ansøgning uden at være logget ind, men så længe du ikke er logget ind bliver dit arbejde ikke gemt og du kan ikke indsende din ansøgning.

Kan andre se mine projekter i Byg og Miljø?

Kommunen kan først se din ansøgning, når den er sendt ind. Andre kan kun se dit projekt, hvis du har givet dem tilladelse til det i Byg og Miljø.

Kan jeg indsende en ansøgning, hvor jeg ikke har udfyldt alle dokumentationskrav?

Ja, bortset fra at adresseoplysninger/sted altid skal være udfyldt. Men kommunen kan først behandle din ansøgning, når al den obligatoriske dokumentation foreligger. Sagsbehandlingstiden starter først fra det øjeblik hvor kommunen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Undersøger Byg og Miljø, om jeg har udfyldt dokumentationen rigtigt?

Nej. Det er kommunen der undersøger, om dokumentationen er fyldestgørende.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg kommer til at sende noget forkert ind?

Ret fejlene i din ansøgning og send ind igen. Kommunen kan se, hvad der er ændret siden første indsendelse.

Hvordan får jeg besked fra kommunen?

Du får en sms eller en e-mail om, at der er en besked til dig i Byg og Miljø. Når du opretter din profil i Byg og Miljø skal du huske at krydse af, om du ønsker at modtage en sms eller e-mail når der er nyt i din sag.

Hvor sikkert er Byg og Miljø?

Al adgang til dine egne data og ansøgninger foregår via adgang fra NemLog-in, så rent sikkerhedsmæssigt er løsningen på samme niveau som alle andre løsninger, der benytter NemID.

Hvilke slags fil-formater kan jeg vedhæfte som bilag til min ansøgning?

De fleste formater kan bruges. Horsens Kommune kan dog ikke læse Autocad-filer; derfor skal Autocad-filer omdannes til pdf før du uploader dem i Byg og Miljø.

 

 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk