Vis emner under Forside

Skift sygesikringsgruppe.

Der skal bruges NemID for at skifte gruppe

Godt at vide om sygesikringsgruppeskift:

Du kan først skifte sikringsgruppe, når du har været sikret i din nuværende gruppe i mindst 1 år. Du modtager et nyt sundhedskort ved gruppeskift, og ved modtagelse af det nye, skal det gamle kort afleveres til kommunen eller tilintetgøres.

Vær opmærksom på at skift mellem sikringsgruppe 1 og 2 i visse tilfælde kan have indvirkning på eventuelle børns (under 15 år) tilknytning til nuværende læge.

15-årige, som har modtaget brev om valg af læge, kan inden for 30 dage efter modtagelsen af brevet, skifte sikringsgruppe eller vælge læge uden betaling af gebyr.

Der er normalt et gebyr på 195 kr. ved skift af sikringsgruppe.

Hvilke sikringsgrupper findes der?

Sygesikringsgruppe 1 - tilmeldt en bestemt læge

Hvis du er i gruppe 1, skal du have henvisning fra din læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Dog kræves der ikke henvisning til øre- og øjenlæge, tandlæge og kiropraktor.

 

Sygesikringen betaler alle udgifter til hjælp hos læge eller speciallæge.

Sygesikringsgruppe 2 - ikke tilmeldt en bestemt læge

Hvis du er i gruppe 2, kan du frit søge behandling hos læge, speciallæge, tandlæge og kiropraktor. Du skal stadig have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog (som har overenskomst med sygesikringen).

 

Du får samme tilskud fra sygesikringen, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale den øvrige del af lægens honorar.

 

Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen. Læger, speciallæger, tandlæger og fysioterapeuter fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandling.

 

Børn følger automatisk forældres valg af læge og sikringsgruppe. Har forældrene valgt hver sin læge, følger barnet moderen. Unge mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge.
Indholdsansvarlig Jesper Bøje, jkb@horsens.dk