Vis emner under Forside

Udmeld dit barn via Digital Pladsanvisning

Du kan udmelde dit barn af dagtilbud / SFO med en måneds varsel til den sidste dag i måneden eller den 15. i måneden.


Du bedes være opmærksom på, at der IKKE skal laves en udmeldelse, hvis det er Pladsanvisningen, der flytter dit barn fra en plads til en anden. I så fald udmeldes barnet automatisk af den gamle plads.

Indholdsansvarlig Bettina Gundlund Johansen, bgjo@horsens.dk