Vis emner under Forside

Søg plads til dit barn via Digital Pladsanvisning

Regler for optagelse

Anvisning af pladser sker efter anciennitet.
Ancienniteten i Horsens Kommune er opskrivningstidspunktet. 

For tilflyttere gælder samme regler, som for øvrige borgere i Horsens Kommune og tilflyttere vil kunne få anciennitet svarende til børn bosiddende i Horsens Kommune, hvis de har været skrevet op til plads i den kommune de flytter fra.
 

Pasningsgaranti

Horsens Kommune har pasningsgaranti, der omfatter alle børn fra 26 uger til og med 3. klasse.

Pasningsgarantien betyder, at børnene i Horsens Kommune tilbydes en aldersvarende plads til behovsdato, hvis ansøgningen om optagelse er modtaget senest 8 uger efter fødsel eller ved tilflytning til kommunen senest en måned inden behovsdato.

Pasningsgarantien er så vidt mulig i lokalområdet - i Horsens defineret som daginstitutionsdistrikt/skoledistrikt, med mindre forældrene ønsker noget andet. 

Det tilstræbes, at forældrenes ønsker om en bestemt plads så vidt muligt imødekommes.

Ønsker forældrene plads uden for skoledistriktet vil dette ønske også forsøgt opfyldt. Se en oversigt over skoledistrikter ved at klikke på linket i boksen "se også".

Vi gør dog opmærksom på, at selvom et barn har haft institutionsplads i et andet skoledistrikt end der hvor de bor, er det INGEN GARANTI for, at det også kan forsætte i skole i det distrikt. Se reglerne for skolestart via linket i boksen "se også".

Hvis du ønsker at læse mere om pasningsgaranti og retningslinjer for anvisning af dagtilbud, kan du læse mere her.

 

Ventelister

Vores ventelister er inddelt efter skoledistrikter

Når dit barn er skrevet op til vuggestue eller dagpleje, vil Pladsanvisningen automatisk skrive barnet op til børnehave i det skoledistrikt, hvor I bor.

Alle børn bliver som hovedregel indmeldt i børnehave den 1. i den måned de fylder 3 år.

Pladsanvisningen kan notere institutionsønsker ned, og vil så vidt muligt tilbyde plads efter forældrenes eget ønske.

Ventelisten er lukket for børn fra andre kommuner i perioden 1.1.17 - 1.3.17. Hvis I er på vej til at flytte til kommunen, kan I godt skrive på venteliste med ønske om plads til, når I kommer.

 
Download Adobe Reader
Tryk på ikonet for at hente Adobe Acrobat Reader hvis du ikke kan åbne publikationerne her på siden.  
Indholdsansvarlig Bettina Gundlund Johansen, bgjo@horsens.dk