I Byg og Miljø kan du indsende anmeldelser og ansøgninger vedrørende byggeri, industrivirksomhed samt visse miljøprojekter.

Byg og Miljø er et webbaseret ansøgningsforløb. Det er obligatorisk at anvende Byg og Miljø til byggesager og en lang række af miljøprojekter.

Klik og se hvad du kan ansøge om eller anmelde i Byg og Miljø

 • Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom
 • Håndtering af bygge- og anlægsaffald
 • Miljøgodkendelse af listevirksomhed
 • Anmeldelse af maskinværksted
 • Tilslutning af industrispildevand til kloak
 • VVM screening i forbindelse med din miljøgodkendelse/anmeldelse
 • Etablering af jordvarmeanlæg
 • Anmeldelse og sløjfning af olietank
 • Spildevandsanlæg i det åbne land
 • Regnvandsanlæg
 • Oprensning og udvidelse af sø
 • Etablering af ny sø
 • Dispensationer til beskyttet natur
 • Indvindingsanlæg til drikkevand
 • Indvinding af vand til markvanding og erhverv

Se eventuelt den komplette liste over alle ansøgningstyper i Byg og Miljø.
Horsens Kommunes byvåben
Horsens Kommune • Rådhustorvet 4
8700 Horsens • Tlf. 7629 2929
CVR-nummer 29189889
horsens.kommune@horsens.dk