Vis emner under Forside

Renter af likvide aktiver, dvs. renter af bankkonti, girokonto samt obligationsbeholdning, er afhængig, dels af størrelsen af kommunens likvide beholdning, dels af det almindelige renteniveau.

Renter af langfristede tilgodehavender består af pantebreve, renter af tilgodehavender hos grundejere samt renter af beboerindskudslån.

Renter af langfristet gæld omfatter renter af prioritetslån og kommunelån vedrørende både kommunale og selvejende institutioner, med hvilke kommunen har overenskomst.


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk