Vis emner under Forside

I budgettet for 2011 er der optaget rammer for rådighedsbeløb til anlægsarbejder på 139.986.000 kr., eller en bruttoudgift på 192.926.000 kr. og en indtægt på 52.940.000 kr.

Udgiftsrammen er fordelt således: 

Areal- og bygningserhvervelse og samt byggemodning 22.745.000 kr.
Byfornyelse/boligforbedring, servicearealer til ældreboliger, folkeskoler og daginstitutioner 113.756.000 kr.
Øvrige skattefinansierede arbejder 44.868.000 kr.
Forsyningsvirksomheder 11.557.000 kr.
I alt 192.926.000 kr.

Efter fradrag af diverse anlægsindtægter på 12.940.000 kr., ekskl. salg af grunde og bygninger, er finansieringen skønnet således:

Forbrug af likvide aktiver 689.000 kr.
Optagelse af lån 22.600.000 kr.
Salg af grunde (kontant) m.v. 40.000.000 kr.
Afholdt af skatteudskrivningen 111.133.000 kr.
Indtjent via drift af affaldshåndtering 5.564.000 kr.
I alt 179.986.000 kr.

Anlægsramme for det takstfinansierede område

Nedenfor er vist anlægsrammen for 2011 vedrørende det takstfinansierede område:

Nettodriftsudgifterne for affaldshåndtering iflg. budgettet vil udgøre 5.564.000 kr.
Forskydninger i mellemregning med Horsens Kommune 5.993.000 kr.
I alt 11.557.000 kr.


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk