Vis emner under Forside
Horsens Kommune budgetterer i 2011 med udgifter på ca. 4,3 mia. kr. til driftsvirksomhed. Herunder ses fordelingen af driftsvirksomheden på forskellige temaområder.

 

Hele kroner

Regnskab 2009

Budget 2010

Budget 2011

Skattefinansieret

2009-priser

2010-priser

2011-priser

Beskæftigelsesområdet 435.416.109 553.025.431 646.708.369
Børneområdet 589.222.420 576.647.519 572.949.419
Kultur- og Fritidsområdet 124.835.029 130.022.033 131.350.918
Teknik- og Miljøområdet 109.283.566 110.820.910 105.117.153
Beredskab 16.503.153 17.318.112 17.237.141
Sundhedsfremme 183.793.640 187.617.621 199.047.018
Voksenserviceområdet 1.262.308.921 1.252.597.573 1.317.291.840
Undervisningsområdet 824.519.692 813.042.621 828.717.040
Administrationsområdet 407.087.519 447.984.444 454.420.938
Diverse øvrige udgifter og indtægter 30.101.680 31.011.492 32.970.070
I alt skattefinansieret 3.983.071.729 4.120.087.756 4.305.809.906
       
Takstfinansieret      
Vand, spildevand, affald og genbrug (Fra 2010 kun affald og genbrug) -2.172.673 -5.148.410 -5.564.057
I alt takstfinansieret -2.172.673 -5.148.410 -5.564.057
       
Driftsvirksomhed i alt 3.980.899.056 4.114.939.346 4.300.245.849

Grafisk fremstilling af skattefinansieret drift

Herunder ses driftsudgifterne pr. indbygger på de enkelte temaområder.

Drift i alt pr. indbygger, hele kroner

Regnskab 2009

Budget 2010

Budget 2011

Antal indbyggere pr. 1. januar

81.551

81.997

82.835

Beskæftigelsesområdet 5.339 6.676 7.807
Børneområdet 7.225 6.961 6.917
Kultur- og Fritidsområdet 1.531 1.570 1.586
Teknik- og Miljøområdet 1.340 1.338 1.269
Beredskab 202 209 208
Sundhedsfremme 2.254 2.265 2.403
Voksenserviceområdet 15.479 15.122 15.903
Undervisningsområdet 10.110 9.815 10.004
Administrationsområdet 4.992 5.408 5.486
Diverse øvrige udgifter og indtægter 369 374 398


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk