Vis emner under Forside

Økonomiudvalget har vedtaget, at befolkningsprognosen udarbejdet i maj 2010 skal anvendes ved budgetlægningen af budget 2011 og overslagsårene 2012-2014.

I efterfølgende tabel er vist den konstaterede befolkning pr. 1. januar i hvert af årene 2006-2010. Fra 2011 er det de forventede befolkningstal ligeledes pr. 1. januar.

Aldersgrupper 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0-2 år 2.925 3.054 3.043 3.160 3.115 3.154 3.128 3.141 3.109
3-5 år 2.906 2.941 3.011 3.166 3.248 3.219 3.246 3.214 3.270
6-16 år 10.824 10.983 11.090 11.175 11.238 11.313 11.417 11.554 11.517
17-24 år 7.373 7.513 7.625 8.013 8.233 8.338 8.539 8.652 8.957
25-64 år 42.727 43.218 43.744 44.062 44.054 44.079 44.103 44.251 43.888
65-79 år 8.071 8.236 8.479 8.833 9.245 9.655 10.142 10.528 11.004
80-89 år 2.592 2.609 2.639 2.669 2.607 2.592 2.516 2.510 2.633
90+ år 482 468 471 473 491 515 504 547 598
I alt 77.899 79.022 80.102 81.551 82.231 82.865 83.642 84.397 84.977

Se Horsens Kommunes befolkningsprognose 2010-2020
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk