Vis emner under Forside

Tilskuds- og udligningssystemet er ændret med virkning fra 2007. De væsentligste ændringer er, at bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal, og der er indført en ny udligningsmetode (nettoudligning), hvor det opgøres, om den enkelte kommune i forhold til en gennemsnitlig skatteprocent vil få over- eller underskud i forhold til kommunens beregnede udgiftsbehov. Finansieringen af denne udligningsmetode sker ved, at bloktilskuddet forlods reduceres med det samlede resultat af sidstnævnte beregning.

Valgmulighed for et statsgaranteret kommunalt udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag er bevaret.

På baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en forventet befolkning på 82.681 er de generelle tilskud beregnet til:

Udligning i hele landet 872,1 mio. kr.
Korrektion af overudligning 0,0 mio. kr.
Statstilskud, ordinært 251,1 mio. kr.
Statstilskud, betinget 15,0 mio. kr.
Statstilskud, daginstitutioner, frokostmåltid 5,4 mio. kr.
Tilskud til ugunstigt stillede kommuner 125,4 mio. kr.
Udligning af selskabsskat 8,7 mio. kr.
Tilskud til Ø-kommuner 7,6 mio. kr.
Beskæftigelsestilskud 81,8 mio. kr.
Beskæftigelsestilskud, midtvejsregulering 15,3 mio. kr.
Statstilskud vedrørende ældreområdet 8,8 mio. kr.
Styrket kvalitet i ældreplejen 7,6 mio. kr.
Tilskud fra kvalitetsfonden 60,0 mio. kr.
Samlet tilskud 1.458,8 mio. kr.
Efterregulering vedr. 2007 -31,0 mio. kr.
I alt 1.427,8 mio. kr.

 

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

På baggrund af ovenstående er udligning vedrørende indvandrede og flygtninge for 2010 foreløbigt beregnet til:

Tilsvar vedrørende udlændinge -51,1 mio. kr.
Tilskud vedrørende udlændinge 44,4 mio. kr.
I alt -6,7 mio. kr.


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk