Vis emner under Forside

Forskydninger i langfristede tilgodehavender er opført med en nettoindtægt på -823.656 kr.

Beløbet fremkommer således:

Udlån til boligindskud 200.000 kr.
Tab på garantier 200.000 kr.
Udlån til betaling af ejendomsskatter med videre 200.000 kr.
Afdrag på pantebreve og tilgodehavender hos grundejere med videre -200.000 kr.
Horsens Lystbådehavn -1.223.656 kr.
I alt -823.656 kr.

 

Langfristet gæld

Afdrag af kommunens langfristede gæld er budgetteret således:

Afdrag på lån vedrørende kommunale ældreboliger 6.332.563 kr.
Afdrag på lån vedrørende jordforsyning 16.250.000 kr.
Afdrag på øvrige lån 60.913.177 kr.
I alt 83.495.740 kr.

Restgælden pr. 1/1-2009 på Horsens Kommunes lån er opgjort til:

Stat og hypotekbank 3.287 kr.
Realkredit 5.805.843 kr.
Kommunekredit 1.218.232.784 kr.
Lån til ældreboliger 137.767.539 kr.
I alt 1.361.809.453 kr.

Hertil kommer restgæld vedrørende lån optaget af selvejende institutioner på det sociale område med hvilke kommunen har overenskomst.

Denne restgæld udgjorde pr. 1/1-2009 8.536.860 kr.

 


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk