Vis emner under Forside

"Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag til sundheds- og udviklingsområderne for 2009 var henholdsvis 1.175 kr. og 117 kr. For 2010 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 1.204 kr. på sundhedsområdet og et grundbidrag på 120 kr. på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2008-2009 på 2,5 pct. inklusive medicin." (Aftale om den kommunale og regionale økonomi for 2010, s. xx)

Horsens Kommunes grundbidrag til regionerne er altså beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal, jf. befolkningsprognose udarbejdet i maj 2009 og taksterne pr. indbygger fra 2009 opreguleret til 2010-pris- og lønniveau. 

Horsens Kommunes bidrag er følgende:

Kommunalt grundbidrag vedrørende sundhedsvæsenet -99,8 mio. kr.
Kommunalt udviklingsbidrag -9,9 mio. kr.
I alt -109,7 mio. kr.


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk