Vis emner under Forside

I budgettet for 2010 er der optaget rammer for rådighedsbeløb til anlægsarbejder på 145.046.000 kr., eller en bruttoudgift på 212.527.000 kr. og en indtægt på 67.481.000 kr.

Udgiftsrammen er fordelt således: 

Areal- og bygningserhvervelse og samt byggemodning 42.300.000 kr.
Byfornyelse/boligforbedring, servicearealer til ældreboliger, folkeskoler og daginstitutioner 123.257.000 kr.
Øvrige skattefinansierede arbejder 45.362.000 kr.
Forsyningsvirksomheder 1.608.000 kr.
I alt 212.527.000 kr.

Efter fradrag af diverse anlægsindtægter på 4.781.000 kr., ekskl. salg af grunde og bygninger, er finansieringen skønnet således:

Forbrug af likvide aktiver 0 kr.
Optagelse af lån 39.400.000 kr.
Salg af grunde (kontant) m.v. 62.700.000 kr.
Afholdt af skatteudskrivningen 104.038.000 kr.
Indtjent via drift af affaldshåndtering 1.608.000 kr.
I alt 207.746.000 kr.

Anlægsramme for det takstfinansierede område

Nedenfor er vist anlægsrammen for 2010 vedrørende det takstfinansierede område:

Nettodriftsudgifterne for affaldshåndtering iflg. budgettet vil udgøre 1.608.000 kr.
Forskydninger i mellemregning med Horsens Kommune 0 kr.
Anlægsramme til 2010 1.608.000 kr.


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk