Vis emner under Forside

Pr. 1. januar 2010 er vandforsyning og spildevandsområdet blevet selskabsdannet, hvorfor den takstfinansierede drift udelukkende omfatter udgifter til affald og genbrug.

Takstfinansieret drift

Regnskab 2008

Budget 2009

Budget 2010

Hele kroner

2008-priser

2009-priser

2010-priser

01.22.04 Vandforsyning -14.791.175 -6.096.826 0
01.35.40 Spildevandsanlæg, fælles formål -96.431.147 -87.812.885 0
01.35.43 Rensningsanlæg - inkl. hoved- og detailkloaker 55.881.707 57.843.889 0
01.35.44 Tømningsordninger -109.838 -41.007 0
01.38.60 Affaldshåndtering, fælles formål -340.485 -899.813 -1.011.131
01.38.61 Ordninger for dagrenovation, restaffald -1.875.726 1.423.477 348.836
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 1.901. 0 0
01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap -330.282 0 0
01.38.64 Ordninger for farligt affald 583.444 733.332 -583
01.38.65 Genbrugsstationer -9.484.905 -1.088.435 -4.090.781
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg -2.595.230 -2.157.125 -394.751

I alt

-69.491.736

-38.095.393

-5.148.410

Se bemærkningerne til det takstfinansierede område i det samlede budgetmateriale side 191-194. Klik her.
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk