Vis emner under Forside

Området omfatter bl.a. udgifter til kollektiv trafik og erhvervsudvikling og turisme, og det udgør 0,8 % af det samlede driftsbudget for 2010.

Diverse øvrige udgifter og indtægter

Regnskab 2008

Budget 2009

Budget 2010

Hele kroner

2008-priser

2009-priser

2010-priser

00.25 Faste ejendomme 3.586.938 3.664.137 3.466.176
00.32 Fritidsfaciliteter -270.115 -124.468 -276.667
00.52 Miljøbeskyttelse 132.183 -135.146 -138.993
00.58 Redningsberedskab 1.046.554 1.725.333 1.605.351
02.22 Transport og infrastruktur, fælles -7.674.500 -6.653.768 -7.433.078
02.32 Kollektiv trafik 33.592.060 39.351.066 32.566.106
02.35 Havne -678.324 23.066 -10.587
03.22 Folkeskolen m.m. -1.207.886 -556.789 -1.237.348
03.30 Ungdomsuddannelser 201 -1.281 -289
03.32 Folkebiblioteker -62.091 -28.613 -63.596
03.35 Kulturel virksomhed 250.329 -30.970 -68.841
03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter -34.603 -15.943 -35.439
04.62 Sundhedsudgifter m.v. -477.478 -220.017 -489.055
05.25 Dagtilbud til børn og unge 6.805.668 -3.134.996 -6.968.470
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov -91.107 -41.981 -93.314
05.32 Tilbud til ældre og handicappede -4.978.751 -1.032.785 -4.839.758
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov -347.730 -160.231 -356.160
05.68 Arb.markedsforanstalt. -37.542 -17.298 -38.451
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 165.810 235.446 240.633
06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 12.594.529 16.972.653 15.218.180

I alt

42.314.145

49.817.415

31.046.400

Se bemærkningerne til området i det samlede budgetmateriale side 188-190. Klik her.
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk