Vis emner under Forside

Området, der udgør 10,9 % af det samlede driftsbudget, omfatter udgifter til administration.

Administration

Regnskab 2008

Budget 2009

Budget 2010

Hele kroner

2008-priser

2009-priser

2010-priser

Sekretariats- og udviklingsafdeling . . .
06.42.40 Politisk organisation, fælles formål 247.278 311.901 319.242
06.42.41 Kommunalbestyrelse 6.601.963 10.224.701 7.654.046
06.42.43 Valg 3.676 2.801.594 2.858.836
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 14.625.247 15.088.546 16.670.908
Økonomi, IT og Borgerservice . . .
06.45.50 Administrationsbygninger 4.332 55.599 56.823
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 63.291.876 74.321.379 82.722.476
06.52.70 Lønpuljer 0 19.134.015 5.298.435
06.52.72 Lønpuljer, Tjenestemandspensioner 46.675.733 45.908.255 53.525.448
HR-afdeling . . .
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 23.409.468 42.065.368 40.629.733
06.52.70 Lønpuljer 0 6.789.642 8.344.888
Juridisk afdeling . . .
06.42.42 Kommissioner, råd og navn 1.355.824 1.333.266 1.384.738
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 8.802.933 -130.134 -564.173
Kultur & Fritid . . .
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 32.489 51.859 52.721
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 6.071.503 5.489.546 6.434.768
. . . .
Børn & Unge . . .
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 238.278 432.246 439.653
06.45.50 Administrationsbygninger 3.070.518 3.256.396 3.077.177
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 44.097.735 40.846.029 50.207.468
. . . .
Teknik & Miljø . . .
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 0 16.715 17.083
06.45.50 Administrationsbygninger 9.552.896 8.803.579 7.346.800
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 43.899.151 41.804.556 44.887.930
06.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse 3.287.158 3.858.327 3.980.473
06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 1.628.447 1.909.323 1.971.264
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -83.280 -71.840 -73.996
. . . .
Voksen & Sundhed . . .
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 139.395 226.204 229.651
06.45.50 Administrationsbygninger 4.011.597 4.229.556 5.399.279
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 62.166.054 55.111.288 57.521.521
06.45.53 Administration vedrørende jobcentre 38.129.745 37.982.356 51.108.082
. . . .

I alt

381.259.488

421.850.272

447.984.444

Se bemærkningerne til Administrationsområdet i det samlede budgetmateriale side 173-187. Klik her.
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk