Vis emner under Forside

 Området omfatter primært driftsbudgetterne vedrørende kommunens skolevæsen, og området udgør 19,7 % af det samlede driftsbudget.

Undervisningsområdet

Regnskab 2008

Budget 2009

Budget 2010

Hele kroner

2008-priser

2009-priser

2010-priser

03.22.01 Folkeskole 508.581.869 537.594.528 549.466.511
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 10.268.650 9.980.024 7.751.393
03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 571.310 1.093.231 1.121.722
03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v. 15.553.361 15.370.986 16.025.104
03.22.05 Skolefritidsordninger 28.898.514 35.360.094 50.306.882
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 12.433.403 10.534.499 8.536.250
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 3.882.730 4.083.286 4.189.703
03.22.08 Kommunale specialskoler 20.909.926 20.781.967 23.323.747
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 43.529.949 45.357.808 46.593.289
03.22.12 Efterskoler og ungdomsskoler 12.612.770 12.886.775 13.221.207
03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 6.949.577 7.461.010 8.225.789
03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0 150.470 154.394
03.30.45 EGU 606.543 779.720 217.699
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 9.303.223 10.348.648 20.367.645
03.35.62 Teatre 128.350 162.699 164.046
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 610.449 1.044.270 168.829
03.38.76 Ungdomsskolen 22.682.245 22.936.716 23.103.645
03.38.78 Elevtilskud 266.731 191.904 196.516
04.62.85 Kommunal tandpleje 30.395.729 31.661.423 32.471.413
05.25.10 Dagtilbud til børn og unge, fælles formål 13.320. 259.180 0
05.25.13 Børnehaver 3.562.302 3.405.367 3.182.512
05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 11.915.376 12.721.766 3.836.768
05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 458.486 405.248 417.558
05.25.19 Tilskud til puljeordninger m.v. 0 35.756 0

I alt

744.134.813

784.607.375

813.042.622

Se bemærkningerne til Undervisningsområdet i det samlede budgetmateriale side 148-172. Klik her.
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk